Milan Šveřepa.

Vítejte.

Práce.

Věnuji se transformaci ústavní péče a rozvoji komunitních služeb. Pracuji v Centru podpory transformace, o.p.s.

V letech 2010-13 jsem byl vedoucím Národního centra podpory transformace sociálních služeb, které pro MPSV zajistila společnost 3P Consulting. Za realizaci této zakázky jsem získal ocenění Projektový manažer roku 2013.

Vydávám internetový časopis o sociální práci Sociální revue. Zabývám se vztahem sociální práce a médií, napsal jsem k tomu odborné články a vyučoval tento předmět studenty Univerzity Hradec Králové.

Dříve jsem pracoval jako koordinátor plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a předtím s dětmi a mládeží (vedl jsem nízkoprahové centrum, dělal terénní práci), řídil jsem občanské sdružení, poskytoval poradenství v komunitním centru.

Odborné články a přednášky.

Přednáším, školím a poskytuji konzultace na téma deinstitucionalizace (transformace ústavní péče) a o vztahu sociální práce a médií, zejm. veřejné prezentaci sociálních služeb. Výběr z odborných textů:

Manuál transformace ústavů. Spoluautor, MPSV 2013.

Připravil jsem přílohu Sociální práce 1/2013: Transformace ústavní péče.

Prosazování a obhajoba práv klientů sociální práce. Přednáška na Hradeckých dnech sociální práce 2009.

Nové zjišťování potřeb. Spoluautor, 6/2009.

Garant vydání Sociální práce - Společenská zakázka a naše odpovědnost.

Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly, Hradecké dny sociální práce, říjen 2007.

Lze naplnit plán rozvoje sociálních služeb? (.pdf) - Praha, 5/2008

Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb (.pdf) - 4/2007

Sociální práce a média (.pdf) - Sociální práce 4/2005

Hooligans a sociální prevence (.pdf) - Sociální politika 6/2002 a Éthum 43/2005

Úplný přehled publikační činnosti (.pdf)

Rozhovory o sociální práci.

Absence diskuse, diskurzivní zmatek či problémy ve vzdělávání.To jsou výzvy, před nimiž sociální práce stojí. Sociální práce 3/2014.

ČR může být v transformaci sociálních služeb inspirací pro další zeměEuractiv, 6/2013.

Možná chceme po komunitním plánování příliš. Sociální práce 1/2009.

Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi klientem a společností. Sociální práce 2/2008.

Publicistika.

Aktuální informace ze sociální oblasti sdílím na Twitteru.

Co říkáme a píšeme o transformaci.

Články v Sociální revue.

Články v Britských listech.

Potřebujeme nový státní úřad pro sociální správu?, TA Gita, 7. 6. 2007

Kontakt.

Email: sverepa @ socialnirevue . cz (bez mezer)