Milan Šveřepa

Nyní

Ředitel Inclusion Europe. Inclusion Europe zastupuje lidi s intelektovým postižením a jejich rodiny; pracujeme zejm. s institucemi Evropské Unie a Rady Evropy. Zde je přehled mé práce a článků v angličtině.

Provozuji Sociální revue. Přehled mých článků, rozhovorů a vystoupení v češtině.

TwitterLinkedin

Dříve

Články, rozhovory

Aktuální přehled článků, rozhovorů a vystoupení.

Výběr z odborných textů:

Cover: Checklist to ensure EU-funded measures contribute to independent living
Checklist to ensure EU-funded measures contribute to independent living

Jak využít evropské fondy k podpoře inkluze (anglicky)Spoluautor publikace EEG vydané v roce 2020. Checklist to ensure EU-funded measures contribute to independent living

Enyklopedie sociální práce (Portál 2013). Heslo: medializace

Manuál transformace ústavů. Spoluautor, MPSV 2013.

Příloha Sociální práce 1/2013: Transformace ústavní péče.

Prosazování a obhajoba práv klientů sociální práce. Přednáška na Hradeckých dnech sociální práce 2009.

Nové zjišťování potřeb. Spoluautor, 6/2009.

Garant vydání Sociální práce – Společenská zakázka a naše odpovědnost.

Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly, Hradecké dny sociální práce, říjen 2007.

Lze naplnit plán rozvoje sociálních služeb? (.pdf) – Praha, 5/2008

Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb (.pdf) – 4/2007

Sociální práce a média (.pdf) – Sociální práce 4/2005

Hooligans a sociální prevence (.pdf) – Sociální politika 6/2002 a Éthum 43/2005Ú

Rozhovory o sociální práci.

Absence diskuse, diskurzivní zmatek či problémy ve vzdělávání.To jsou výzvy, před nimiž sociální práce stojí. Sociální práce 3/2014.

ČR může být v transformaci sociálních služeb inspirací pro další zeměEuractiv, 6/2013.

Možná chceme po komunitním plánování příliš. Sociální práce 1/2009.

Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi klientem a společností. Sociální práce 2/2008.

Aktuality

Aktuální informace ze sociální oblasti sdílím na Twitteru.

Kontakt.

Email: sverepa @ socialnirevue . cz (bez mezer)