Zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu

Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo v návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech, který vláda schválila dne 12. 9. 2007, vytvoření rezervy pro důchodovou reformu.

„Dosavadní zvláštní účet důchodového pojištění bude transformován na tzv. zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu jako součást peněžních prostředků státních finančních aktiv,“ říká k tomu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. „Tyto finanční prostředky se budou podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny na návrh vlády používat na financování důchodové reformy.“

Ve prospěch zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu budou převedeny prostředky dalšího bankovního účtu státních finančních aktiv, na kterém se od roku 2004 shromažďují prostředky z dividend, které získalo MPSV jako správce majetkových účastí státu u ČEPS a. s. a u regionálních energetických distribučních společností. Účinnost je navrhována dnem 1. ledna 2008.

Na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu budou za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného na důchodové pojištění, včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění, vyšší, než výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění, převáděny ze státního rozpočtu prostředky ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů.

V současné době je na zvláštním důchodovém účtu evidováno cca 6 mld.
Kč. Odhadujeme, že v letech 2007 a 2008 budou příjmy důchodového pojištění vyšší než výdaje, což povede ke zvyšování prostředků evidovaných na zvláštním účtu důchodového pojištění. Vývoj v následujících letech bude determinován především valorizacemi důchodů.

Výnosy z dividend plynoucích z majetkových účastí státu, kde je správcem MPSV, se soustředí v rámci státních finančních aktiv na depozitním účtu „Prostředky pro důchodovou reformu“ 31. 12. 2006 byl stav tohoto účtu 1,1385 mld. Kč.

Zdroj: tisková zpráva MPSV.

Užitečné odkazy

Důchodová reforma podle MPSV

1 Comment on Zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu

  1. Znala jsem plno lidí kteří umřeli v 50letech kteří se na důchod těšili.Bohužel se ho nedočkali.Hlavně že se zvedá důchodoví věk.

Comments are closed.