Zveřejněn návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025

Na webu NRZP byl zveřejně návrh Národní strategie sociálních služeb 2016-2025.

„Považuji za poněkud zvláštní, že takovýto materiál má tak krátký čas na připomínkování,“ dodává k tomu Václav Krása, předseda NRZP.