Rubriky
Zprávy

Zlínský kraj transformuje dětské ústavy

Zlínský kraj ukončil první etapu projektu, jehož cílem je snížit pobytové kapacity pro děti v ústavech.

Nejde přitom jen o snížení kapacity pro děti v ústavech, které Zlínský kraj zřizuje. Zároveň chce kraj využít zbývající personální kapacity především pro ambulantní a terénní služby, které dítěti umožní setrvat s rodiči nebo s jinými blízkými osobami.

Vychází se z principu, že pomoc má přicházet za dítětem do rodiny, nikoliv dítě z rodiny za pomocí. Proto je důraz kladen na podporu náhradní rodinné péče, na využití možností rodinné terapie a sociální práce s rodinou.

„U tří zařízení byl zpracován transformační plán, jehož cílem bylo do června 2016 snížit kapacitu lůžek o 50 procent.

Konkrétně byly začleněny příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí a Dětský domov a Základní škola Liptál. Každé z těchto zařízení se bude nyní profilovat na určité spektrum terénních ambulantních sociálních služeb, které v kraji chybí,“ uvedla krajská radní Taťána Valentová Nersesjan, zodpovědná za sociální oblast.

Projekt také napomohl tomu, že ve Zlínském kraji nebudou žádné dětské domovy pro děti do tří let věku a o tyto nejmenší bude postaráno formou náhradní rodinné péče.

„Tak se přiblížíme většině evropských států, kde zákon nedovoluje umisťovat tyto děti do institucionální péče,“ dodala radní.

Zdroj: Zlín.cz