"Zastavte kroky k potlačení transformace ústavů"

Otevřený dopis neziskových organizací hejtmanovi Středočeského kraje.

20090715-rath-usp-vrane
David Rath v ústavu sociální péče ve Vraném. Foto: Aktuálně.cz

Hejtman Středočeského kraje
MUDr. David Rath

OTEVŘENÝ DOPIS, Praha 14. července 2009

Vážený pane hejtmane,
s velikým znepokojením sledujeme situaci ohledně transformace ústavů sociální péče ve Středočeském kraji. Po Vašem zvolení hejtmanem Středočeského kraje jste postupně začal činit kroky vedoucí k zastavení transformačního procesu ústavů poskytujících ubytovací služby pro občany s postižením. V průběhu posledních týdnů jste odvolal ředitele těch ústavů, kteří transformační kroky učinili, případně svůj ústav téměř transformovali. Z Vašich vyhlášení je zřejmé, že snahou Středočeského kraje bude navrátit lidi s postižením, kteří byli díky transformačním krokům ubytováni v přirozeném prostředí ve městech, zpátky do ústavů, kde docházelo k ponižujícímu, krutému a nelidskému zacházení, do budov izolovaných od majoritní společnosti.

Vážený pane hejtmane, my, zástupci neziskového sektoru musíme tímto otevřeným dopisem vyjádřit naše hluboké znepokojení nad současnou politikou Středočeského kraje v oblasti sociálních služeb. Transformace ústavů je především naplněním mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána, a kroky Vašeho úřadu vrací tuto politiku do dob před rokem 1989. Musíme upozornit zejména na čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením garantující lidem s postižením právo na život v přirozeném prostředí, právo na život v komunitě. Tuto Úmluvu v červnu 2009 schválila Poslanecká sněmovna ČR.

Lidé s postižením jsou rovnoprávní a není možné je žádným způsobem diskriminovat a izolovat. Transformace ústavů je krokem správným směrem, protože je velice sociální a začleňuje zpátky vyloučené osoby se zdravotním postižením. Ve společnosti se tak posilňuje vzájemná solidarita, úcta ke stáří, k nemoci a k postižení. Zkušenosti ze zemí, kde je transformace v pokročilejším stadiu, ukazují, že služby umožňující život v přirozeném prostředí jsou efektivnější a zároveň zvyšují kvalitu života svých uživatelů. Ekonomickou výhodnost transformace pobytových služeb dokazují i mezinárodní odborné studie.(Například srovnávací studie zahrnující Českou republiku: Mansell J, Knapp M, Beadle-Brown J and Beecham
J, (2007) Deinstitutionalisation and community living – outcomes and costs: report of a European Study, Volume 2: Main report, Canterbury: Tizard Center, University of Kent.)

Vážený pane hejtmane, vyzýváme Vás tímto otevřeným dopisem k zastavení kroků úřadu Středočeského kraje směřujících k potlačení transformačních snah. Vyzýváme Vás k naplnění sociálně-demokratických hodnot, ke kterým se ČSSD hlásí – jako jsou hodnoty humanitní demokracie, rovnosti všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech, solidarity a sociální spravedlnosti. Pokud své jednání v tomto směru nechcete změnit, vyzýváme Vás, abyste z funkce hejtmana Středočeského kraje odstoupil.

S úctou,
Liga lidských práv; Centrum advokacie duševně postižených (MDAC); QUIP – Společnost pro změnu; Česká asociace pro psychické zdraví;
Portus Praha; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice; Kolumbus; SELF HELP Ústí nad Labem; Občanské sdružení PROUTEK; Asociace průvodců v problematice rizikového chování; CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin; Ateliér ALF; Art Language; AUTISTIK; VIDA; ESET-HELP; Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví; Koalice pro zdraví; PARENT PROJECT ČR; Český svaz hemofiliků; Nadace ,,Mateřská naděje“; Centrum zdravotně postižených kraj Praha; Společnost C-M-T; Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě; POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením

1 Comment on "Zastavte kroky k potlačení transformace ústavů"

  1. Za prvé:Občas mi jde hlava kolem, když vzpomenu, že pan Rath je MUDr…. Takového doktora by člověka teda pohledal to jo. Upřímně: chudáci pacienti, kdyby nějaké měl… Za druhé: Možná kdyby měl pan Rath někoho blízkého v ústavních podmínkách, tak by chápal a choval se jinak…

Comments are closed.