Zaměstnání propuštěných z výkonu trestu předchází recidivě – Rubikon

Ilustrační foto Rubikon Centrum
Ilustrační foto Rubikon Centrum

Ročně je z výkonu trestu propuštěno v průměru 13 200 osob, z toho 4 000 podmíněně. Jde o poměrně početnou skupinu lidí, která má v důsledku záznamu v Rejstříku trestů ztížené podmínky na trhu práce.

Podle výzkumu společnosti LMC více než dvě třetiny firem (68 %) po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 % zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná.

„Každý zaměstnavatel má právo si své zaměstnance vybrat, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že odmítáním lidí s trestní minulostí se zvyšuje pravděpodobnost, že se k trestné činnosti vrátí,“ uvedla v tiskovém prohlášení organizace Rubikon Centrum.

Míra recifivy je v Česku 70 % recidiva. Např. v Norsku 20 %..

Recidiva je také drahá. Průměrné denní náklady na jednoho vězně v loňském roce činily 1 200 Kč, tj. 438 000 Kč za rok. Ve věznicích si nyní odpykává trest bezmála 20 000 vězňů a to je ročně přes 8 miliard.

„Odmítnutím člověka se záznamem se firmy mohou připravit o skutečně vděčného zaměstnance. Firmám, které se rozhodnou zaměstnat člověka se záznamem, se často daří obsazovat pozice, kde mají poměrně velkou fluktuaci,“ doplňuje Anita Beganyová, PR ředitelka RUBIKON Centra.

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci. Spolupracuje s více jak 140 zaměstnavateli, kteří jsou ochotní dát lidem se záznamem v trestním rejstříku druhou šanci.