Rubriky
Zprávy

Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE

Seriál: Zákon o sociálních službách

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabývá 1. ledna 2007 účinnosti. Připomínáme co přináší a jak byl schvalován. Přinášíme plné znění zákona

Základní cíl zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. Lidé budou moci volit z nabídky sociálních služeb, která jim umožní žít v jejich přirozeném prostředí.

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách – ZDE

„Zákon zaručí každému nárok na poskytnutí sociálního poradenství a nárok na posouzení jeho nepříznivé sociální situace,“ stojí ve vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí. „Poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu, což staví člověka v nepříznivé sociální situaci do aktivní role.“

Zákon určuje jednotlivé druhy sociálních služeb a typy zařízení, v nichž mohou být služby poskytovány.
Sociální služby – vše o službách podle nového zákona čtěte zde.

„Úřad práce,“ vysvětluje dále ministerstvo, „určí na základě sociálního a lékařského posouzení tzv. stupeň závislosti na pomoci jiné osoby. Podle tohoto stupně přizná žadateli obecní úřad obce s rozšířenou působností příspěvek na péči.

Příspěvek na péči nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.“ Hodnota příspěvku na péči bude až trojnásobně vyšší.
Příspěvek na péči – vše o něm čtěte zde.

Podle odhadů MPSV by mělo příspěvek dostat až 180 tisíc žadatelů a celkový roční objem prostředků na jejich vyplácení by se měl pohybovat okolo osmi miliard korun. Člověk si bude moci sám určit, zda za příspěvek koupí sociální službu, nebo jej dá příbuznému, který se o něho stará.
Příspěvek na péči pomáhá vyrovnat závislost – rozhovor s Václavem Krásou čtěte zde.

Pro poskytovatele sociálních služeb je nejdůležitější povinnost registrovat se. Bez registrace nebudou moci poskytovat sociální služby. Registraci a také inspekce kvality budou provádět krajské úřady a MPSV. Inspekce – hodnocení kvality služby – budou probíhat podle Standardů kvality sociálních služeb.
Poskytování sociálních služeb – vše o registracích a inspekcích kvality čtěte zde.

„Součástí zákona je úprava předpokladů pro výkon povolání v sociálních službách a pro výkon povolání sociálního pracovníka. Kvalita sociálních služeb a efektivita sociální práce je založena především na odbornosti jednotlivých pracovníků,“ uvádí MPSV
Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách – vše o požadavcích podle zákona čtěte zde.

„V zajištění sociálních služeb budou hrát rozhodující úlohu obce a kraje. Zákon zavádí povinnost obcí a krajů podporovat potřebnou síť sociálních služeb na svém území. Finanční zajištění poskytovaných sociálních služeb bude stát podporovat formou dotací.“
Působnost veřejné správy v sociálních službách – co který úřad dělá čtěte zde.

MPSV předpokládá, že na zajištění systému sociálních služeb včetně příspěvku na péči bude potřeba 13 až 14 miliard Kč ročně. Celkové náklady na realizaci systému pak dosahují až 22 miliard Kč ročně (úhrady uživatelů služeb cca 4 mld. Kč a výdaje obcí a krajů z vlastních prostředků cca 4 mld. Kč).

Průběh schvalování zákona o sociálních službách

Vládní návrhy zákonů ke stažení:
Návrh zákona o sociálních službách (.doc) – 866 Kb
Návrhy na změnu zákonů v souvislosti se zákonem o sociálních službách (.doc) – 726 Kb
Důvodová zpráva návrhu zákona o sociálních službách (.doc) – 586 Kb

Sněmovna

Návrh je ve Sněmovně jako tisk 1102.

První čtení proběhlo 22. září 2005, zákon byl přidělen výborům k projednání. Rozprava k zákonu zde.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh projednal 21. listopadu. Doporučil jej přijmout.

Druhé čtení se uskutečnílo 7. prosince. Čtěte podrobnosti.

Ve třetím čtení (21. 12. 2005) byl zákon schválen.

Návrh zákona schválený Sněmovnou (.doc 392 kB)

Senát

Vrátit návrh zákona s pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovně doporučil 25. 1. 2006 senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

Senát vrátil (9. února) návrh zákona Poslanecké sněmovně a doplnil jej o pozměňovací návrhy. Nejvýznamnější z nich zbavuje obce povinnosti plánovat sociální služby. Před hlasováním o této změně ministr Zdeněk Škromach řekl: „Nemusím ji přímo doporučit, ale nevadí mi to.“

Opět Sněmovna

Zákon schválen v Senátním znění. 14. března 2006 hlasovalo pro 155 poslanců, proti 8.

Prezident

Václav Klaus podepsal zákon o sociálních službách 24. března 2006. Norma nabude účinnosti 1. ledna 2007.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon vyšel ve sbírce zákonů dne 31. března 2006.

Plné znění zákona o sociálních službách ke stažení zde (.pdf 994 kB)

Prováděcí vyhláška

Prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách

Další související články

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách
Rozhovor s Václavem Krásou, předsedou Národní rady zdravotně postižených ČR

12 reakcí na „Zákon o sociálních službách 2005 – ÚPLNÝ PRŮVODCE“

Domnívám se, že Zákon o sociálních službách je nedomyšlen a už teĎ v něm vidím obrovské nedostatky…vždyť úřadech práce nejsou kvalifikovaní lidé, kteří by mohli posuzovat zdravotní stav občana, nemají dostatečnou kapacitu lidí, nejsou dostatečně vybaveny…

[1] Nemyslím si, že je vše tak nedomyšlené. Nový zákon začne platit již od ledna 2007. Všichni pracovníci v sociálních službách si musí zvyšovat kvalifikaci tím se myslí i odbornost.

Bohužel mě mrzí, že zákon neřeší otázku:
Kolik uživatelů na jednoho pracovníka
sociální péče?
Jak můžu zajistit dostatečnou péči,
když pečuji o dvacet uživatelů na dvanáctihodnnové službě sama.

Zdravotní stav budou na ÚP posuzovat lékaři – část z nich bude zaměstnána přímo na ÚP (jak to dosud dělala OSSZ), část bude posudkovou činnost provozovat jako "vedlejšák" (na smlouvu, vedle svých ordinací). Za problematičtější považuji "hodnocení" sociální, které budou provádět soc. pracovníci na obcích – neexistuje zatím metodika, nepočítá se se striktní "kuchařkou" proto, aby se z toho nestalo vyplňování kolonek. Jak se s tím vyrovnají tito soc. pracovníci, kteří jsou často zvyklí fungovat právě v režimu kolonek si moc nedokážu představit.

Mám péči o osobu blízkou. Synovi je 27 let. Má ZTP/P. Chtěla bych vědět, jak to bude s péči o osobu blízkou, pobírám 5300,- a jeho důchod činí 7500,- a je nesvéprávný, podle nového zákona od 1.1.2007.
Odpovězte prosím na tento komentář. Děkuji

[5] Jano, odpověděl ti někdo? Na to bych byla také zvědavá. Mému synovi je 29let a má také ZTP/P. Prý to od nového roku bude tak, že naše děti budou brát těch osm tisíc, ale to budeme asi brát my, když jsme jejich opatrovníci.Nic také nevím o tom, jestli nám seberou i ten příspěvek na benzín…

[5] Od 1. 1. 07 přestává existovat příspěvek při péči o osobu blízkou (což byla dávka soc. péče určená tomu, kdo pečuje a nemá na základě toho jiný příjem) – nahradí ho tzv. příspěvek na péči upravený v novém zákoně o soc. službách. Jeho výše závisí na míře postižení a příspěvek bude příjmem člověka s postižením (podobně jako důchod). Tento člověk pak sám rozhoduje o tom, jak s tímto příspěvkem naloží – zda si za něj bude nakupovat soc. služby a jaké nebo zda peníze dá např. člověku, který o něj pečuje. Využívání příspěvku budou kontrolovat soc. pracovníci příslušných obcí. Pokud jste ustanovena opatrovnicí svého syna (ať už je zbaven způsobilosti k právním úkonům částečně nebo zcela), můžete za něj činit ty právní úkony, které jsou vymezeny v rozhodnutí o ustanovení opatrovníka a tyto úkony musí být samozřejmě v jeho nejlepším zájmu. Příjemcem příspěvku na péči bude váš syn, nikoli vy (podobně jako u invalidního důchodu) a záleží na tom, do jaké míry je zbaven způsobilosti k právním úkonům – do takové míry bude moci s příspěvkem nakládat (vybrat si soc. služby – např. os. asistenci nebo dát peníze vám). Já osobně to považuji za docela problematický střet zájmů – v případě, že je pečující osoba zároveň opatrovníkem, může (především u lidí zbavených zcela způsobilosti) fakticky omezit jakoukoli možnost výběru člověka s postižením. Nevím, v jakém rozsahu o syna pečujete (předpokládám, že to bude 24 hodinový „maratón“), určitě bych doporučila zkusit využít nějakých soc. služeb (os. asistence, stacionáře apod.). Přeji vám pevné nervy.

[7] Jeho výše nezávisí na rozsahu postižení, ale na dovednosti zda zládne určité úkony nebo ne. Podle paragrafu 9.

[1] Zákon je jedna věc, praxe je jiná. Odejmuly se okamžitě všechny sociální dávky a dnes je situace následující. Moje matka je bez příplatku na bezmocnost (která zanikla), já jako pečující jsem na konci ledna prakticky bez koruny a i bez vlastního příjmu. Bylo mi dokonce doporučeno abych šel na Úřad práce. Přitom jsem oficiálně do 31.12 pečoval (a pečuji) o převážně bezmocnou matku. Dvakrát jsem byl na Humanitním úřadu a mám čekat.Jak dlouho?

Také stále marně čekám na oznámení příslušného úřadu o příspěvku na péči pro mého 5ti letého nechodícího syna. O penězích ani nemluvě. Zdravotní pojištění nemohu řádně ohlásit bez potřebných podkladů a na PSSZ zatím ještě nemají zcela jasno jak nám budou ty předchozí roky péče započítávat – mám prý počkat do konce února. Vážně byla státní správa připravena na nový zákon?

[8] Dobrý den,mohl bys mi,prosím,říct,kde najdu §9? Děkuji Renata

[3] Nijak to nezjistite zakon to opravdu neresi. Otazka je ale jina, jste schopni obhajit pred pripadnou inspekci, ze jeden pracovnik poskytne potrebnou podporu dvaceti uzivatelum socialni sluzby? To jsou veci na ktere by se meli inspektori ptat a nekteri se i ptaji. Pokud si to obhajite neni problem mit uzivatelu i 30.

Komentáře nejsou povoleny.