Rubriky
Zprávy

Vzdělávání, kurzy, konference – ZÁŘÍ 06

Novinka: Vývoj a postavení romské menšiny u nás

Aktualizovaný přehled vzdělávacích akcí, konferencí a dalších událostí v sociální oblasti.

Vývoj a postavení romské menšiny u nás

Promluví Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Ve středu 20. září 2006 od 17:00 hodin, v aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (budova u Labe) na náměstí Svobody.

Pořádá Masarykova společnost a Klub Milady Horákové v Hradci Králové, www.masarykovaspolecnost.info.

Komunikace s občany se zdravotním postižením

Problematika diskriminace zdravotně postižených občanů (JUDr. Pavel Ptáčník – vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené)

Komunikace s občany se zrakovým postižením (PhDr. Josef Cerha – ředitel Tyfloservisu o.p.s., Irena Korečková – předsedkyně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Hradci Králové)

Komunikace s občany se sluchovým postižením ( Monika Krupová – tlumočník znakové řeči, Eva Bartoníčková – předsedkyně Hradeckého spolku neslyšících)

Komunikace s občany s tělesným postižením ( Václav Krása – předseda Národní rady zdravotně postižených ČR )

Komunikace s občany s mentálním a řečovým postižením (Mgr. Iva Doudová – vedoucí Speciálně pedagogického centra)

Seminář se koná dne 7. září 2006 od 9:00 do 14:00 hodin v Aule Univerzity Hradec Králové, budově č. 3, Hradecká ul. 1227, Hradec Králové.

Pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje a Univerzitou Hradec Králové

Další akce

<< SRPEN 06ŘÍJEN 06 >>

Dejte o sobě vědět

Pořádáte konferenci, seminář nebo kurz? Napište nám.