Rubriky
Zprávy

Vzdělávání, kurzy, konference – ŘÍJEN 06

Novinka: Co přináší nový zákon o sociálních službách pro uživatele sociálních služeb

Aktualizovaný přehled vzdělávacích akcí, konferencí a dalších událostí v sociální oblasti.

Co přináší nový zákon o sociálních službách pro uživatele sociálních služeb

Seminář proběhne v pondělí 30.10. 2006 od 13:00 do 16:00 hodin, v Adalbertinu, Třída ČSA 300, Hradec Králové, 500 03.

Cílem semináře je:
– vysvětlit nový systém poskytování sociálních služeb,
– jaké dosavadní sociální dávky zanikají a jaké jsou nově zaváděny,
– typy sociálních služeb,
– posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči
– uzavírání dohod o poskytnutí sociální služby
– standardy kvality sociálních služeb
– financování sociálních služeb
– kompetence orgánů státní správy a samosprávy v novém systému sociálních služeb
– možnosti poradenství uživatelům sociálních služeb v konkrétních situacích

Každý účastník obdrží na místě zdarma informační materiál o novém systému sociálních služeb.

Pořádají Národní rada zdravotně postižených ČR, Krajská rada zdravotně postižených Královéhradeckého kraje, Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje.

Workshop: Kam kráčí terénní sociální práce?

Cílem workshopu je:

1. informovat účastníky o projektu „Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“ a možnostech spolupráce

2. koncentrovat živá témata terénní praxe, která odrážejí její aktuální potenciál i problémy tak, aby mohla být reflektována v připravované metodice terénní sociální práce

Zájemci se mohou přihlásit do tří pracovních sekcí:

A. terénní sociální pracovnice/pracovníci (prvolinioví, v přímém kontaktu s uživateli)

B. organizační a rozvojoví pracovníci/pracovnice (nadřízené struktury, supervizoři apod.)

C. „akademická“ sekce (konferenční forma prezentace specifických přístupů a metod,
terminologických a koncepčních témat apod.)

12. října 2006, Katedra sociální práce ZSF OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory

Pořádá Ostravská univerzita v rámci zakázky „Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček“

Přihlášky do 9. 10. 2006.

Sociální diskriminace v bydlení a zaměstnávání

Praxe, mechanismy, důsledky

Konference pro pracovníky státní správy, neziskových organizací, firem a zástupce odborné veřejnosti.

Obsah: výsledky projektu s názvem „Všichni jsme lidé“, který byl zaměřen na identifikaci a prevenci sociální diskriminace v ČR.

5. října 2006, Praha, restaurace Mánes, Masarykovo nábřeží 250

11 hod prezentace J.Černého (Člověk v tísni):Diskriminace v kontextu sociálního vyloučení

11,45 prezentace M.Dvořáka (Poradna pro občanství…): Diskriminace: právní problém?

14 hod workshopy; 15 hod panelová diskuse navazující na workshopy

Pořádá Forint.

Další akce

<< ZÁŘÍ 06LISTOPAD 06 >>

Dejte o sobě vědět

Pořádáte konferenci, seminář nebo kurz? Napište nám.