Výdaje na příspěvek na péči dosáhly v roce 2009 téměř 18,7 miliardy

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) v loňském roce vyplatilo prostřednictvím obcí s rozšířenou působností každý měsíc 288 – 295 tisíc příspěvků na péči. Příjemci státního příspěvku si za celý rok 2009 rozdělili téměř 18,7 miliardy Kč, což je o cca 450 milionů Kč více než v roce 2008.

Příspěvek pro první stupeň závislosti každý měsíc pobíralo v průměru 113 tisíc lidí a průměrně se vyplatilo víc než 237 milionů Kč.

O cca 27 tisíc příjemců méně dostávalo příspěvek na péči v kontextu s druhým stupněm závislosti, celkem si tato dávka vyžádala průměrně měsíčně cca 350 milionů Kč.

Přibližně 57 645 lidí ve třetím a 35 166 ve čtvrtém stupni závislosti obdrželo příspěvek v celkovém objemu téměř 468 a 402 milionů Kč.

O 50% více žen než mužů

Příspěvek na péči více pobíraly ženy, bylo jich o téměř 50 % více než mužů.

Každý měsíc bylo přibližně 20 tisíc příjemců mladších 18 let, kteří dostávali příspěvky v průměrném celkovém měsíčním objemu 147 milionů Kč.

Lidí starších 18 let bylo cca 272 tisíc, vyplatilo se jim více než 1,3 miliardy Kč.

V roce 2009 se měsíční náklady na příspěvek na péči postupně zvyšovaly až na výjimky úměrně s počtem vyplacených dávek.

Například v prosinci loňského roku byly o 7,6 % vyšší než v posledním měsíci předchozího roku.

Snížený počet úkonů pro děti

Od srpna 2009 se díky novele zákona o sociálních službách snížil počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let.

Na dávku proto může dosáhnout více žadatelů o příspěvek než dříve. Nárok na příspěvek na péči nově vznikl cca 1 600 občanům.

(Uvedené číselné údaje jsou vždy měsíční průměrné hodnoty za rok 2009.)

Zdroj: tisková zpráva MPSV