Rubriky
Zprávy

Výbor pro práva dítěte odmítá obnovu rozhodování o umístění dítěte do ústavní péče diagnostickými ústavy

Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva na svém zasedání dne 11. 7. 2016 projednal rozhodování o umístění dítěte do konkrétního zařízení za účelem výkonu ústavní výchovy.

Pozměňovací návrh směřující k obnovení rozhodování diagnostických ústavů o umístění dětí do konkrétního zařízení představila jeho autorka, poslankyně Helena Válková.

Výbor odhlasoval usnesení, ve kterém vyjádřil zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem.

Výbor odmítl tento návrh z několika důvodů.Nesouhlasí především se snížením úrovně ochrany práv dítěte, která je nejlépe zajištěna nezávislými soudy.

Výbor je toho názoru, že nejen rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, ale i rozhodnutí o konkrétním zařízení, do kterého bude dítě umístěno, je natolik závažný zásah do života dítěte a jeho rodičů, že je naprosto nezbytné, aby bylo svěřeno nezávislému soudu.Tím spíše, kdy je zřejmé, jak velké rozdíly mezi jednotlivými zařízeními panují.

V usnesení Výbor varuje, že diagnostické ústavy nejsou při rozhodování o umístění dítěte plně nezávislé a naopak mají zájem na tom, aby jejich kapacity byly optimálně naplněny. Konečně upozorňuje na skutečnost, že navrhovanou změnou zákona by byl odepřen dítěti, které není chráněno svými rodiči, účinný přístup k soudu.

Celé usnesení (.pdf)