Rubriky
Zprávy

Vláda schválila změny na pracovním trhu

Vláda ve středu 2. dubna 2008 schválila novelu zákona o zaměstnanosti a změnu dalších souvisejících zákonů, jejichž cílem je pružnější pracovní trh v České republice. Tisková zpráva MPSV.

Současná situace na trhu práce přináší některé problémy, na které dnes platné zákony dostatečně nereagují. Některé z těchto problémů byly již řešeny dílčí novelou zákona o zaměstnanosti, která platí od začátku letošního roku. Jde například o neposkytnutí podpory uchazečům o zaměstnání, kteří porušili pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, nebo o zpřísnění postihu výkonu nelegální práce.

„Naším cílem je zvýšit motivaci lidí k rychlé změně jejich nepříznivé sociální situace pomocí opětovného začlenění na trh práce,“ uvedl ministr Petr Nečas. „Chceme zabránit jejich nedůvodnému setrvání v systémech sociální ochrany. Zároveň chceme řešit situaci na pracovním trhu, kde je rekordní počet volných pracovních míst, a řadě firem se nedostávají potřební zaměstnanci.“

Celá tisková zpráva MPSV (.pdf)