V. Hradecké dny sociální práce

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá konferenci s mezinárodní účastí V. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE – Posuzování životní situace: přístupy, dilemata, dobrá praxe.

Místo a termín konání: Hradec Králové, 24. až 25. října 2008

Tématické okruhy konference

Vývoj přístupů k „posuzování“ životní situace v sociální práci

Sociální práce pracovala v rámci své vlastní historie s řadou různých teoretických konceptů a termínů, vztahujících se k „posuzování“ životní situace klientek a klientů (např. sociální diagnóza, analýza, zhodnocení, šetření, posouzení): Jaké trendy jsme mohli během historického vývoje sociální práce v „posuzování“ životních situací klientek a klientů pozorovat? Jak je „posuzování“ ovlivněno stávajícími pozdně modernistickými či postmodernistickými teoriemi?

Dilemata při „posuzování“ životní situace klientky či klienta

S „posuzováním“ je spojena široká řada dilemat: Např. preferovat kvalitativní či kvantitativní strategie „posouzení“? Měl/a by klient/ka participovat na posuzování nebo je spíše jeho objektem? Jakou roli by v „posuzování“ měly sehrávat lékařské diagnózy či zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům? Kdy klient/ka ztrácí právo na sebeurčení?

Příklady dobré praxe v „posuzování“ životní situace klientek a klientů

Význam „posuzování“ životní situace klientky či klienta roste jak v oblasti sociálních služeb, tak veřejné správy: Jak ovlivňuje „posuzování“ stávající legislativa sociální práce (např. Zákon o sociálních službách, Zákon o pomoci v hmotné nouzi atd.) či Standardy kvality sociálních služeb a jak v tomto kontextu svědomitě „posuzovat“?

„Posuzování“ v kontextu společenské zakázky

Eroze institucí sekundární sociability a hrozba nadřazování ekonomické efektivity služeb nad potřebnost klientů přinášejí zásadní otázky i do oblasti „posuzování“ životní situace: Jak společenská zakázka, coby tvůrce nepsaných standardů pro „posuzování“ životní situace klientek a klientů, ovlivňuje tento proces? Jak je společenská zakázka na „posuzování“ konzistentní s profesním posláním sociální práce?

Okruh účastníků

Pracovnice a pracovníci institucí veřejné správy a neziskových organizací v oboru sociální práce, akademické pracovnice a pracovníci, studentky a studenti oboru sociální práce a oborů příbuzných.

Průběh konání konference

Pátek 24. 10. 2008 (začátek předběžně v 10h., prezence od 9h.), v páteční podvečer se uskuteční společenské setkání účastnic a účastníků konference spojené s pohoštěním. Sobota 25. 10. 2008 (předběžně do 12 h.).

Místo konání

Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227 – naproti nemocnici) a další místnosti v rámci Objektu společné výuky (bude upřesněno později).

Konečný termín pro podání přihlášky (návratky)

Nejpozději do 12. září 2008 zasílejte návratky na adresu:
hradeckedny.sp@seznam.cz

Pokyny pro přispěvatele

Rozsah textu maximálně 2500 slov. Text obsahuje abstrakt (preferujeme v anglickém jazyce), úplný kontakt na autorku/autora (jméno vč. titulu, název vysílající organizace, e-mailový kontakt).
Konečný termín pro odevzdání textu v den zahájení konference na e-mailové adrese: hradeckedny.sp@seznam.cz

Další informace o konferenci hledejte na: www.kspsp.info

Podrobné informace a přihláška ZDE (.doc)

Program konference

Rozhovory

S Martinem Smutkem o Hradeckých dnech sociální práce
V sociální práci tvoří velkou část činnosti „posuzování“

Loňský ročník Hradeckých dnů sociální práce

Loňský ročník

Milan Šveřepa: Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly
Radka Janebová: Moc a autorita: genderové hledisko
Regina Babická: Pomoc a kontrola v nízkoprahových službách pro děti a mládež
Lenka Vavrinčíková: Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog

Sociální revue je mediální partner konference.

2 Comments on V. Hradecké dny sociální práce

Comments are closed.