V Česku jsou stovky pacientů se schizofrenií hospitalizovány 10 až 20 let

Mezi lety 1998 a 2012 bylo v Česku lůžkově hospitalizováno 22 281 lidí se schizofrenií. Z toho bylo 3 601 hospitalizováno více než rok. Víc než 600 lidí z tohoto počtu bylo hospitalizováno 10-20 let. Upozornila na to studie Národního ústavu pro duševní zdraví publikované v časopise Schizophrenia Research.

„V porovnání s ostatními vyspělými zeměmi jsou tato čísla až drtivá. Například v Dánsku v roce 2006 bylo lůžkově hospitalizováno pouhých 9,8 % všech pacientů se schizofrenií. Hospitalizace přitom v průměru trvala necelých 25 dnů,“ upozorňuje Petr Winkler z Výzkumného programu sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví.

Neodůvodněné, příliš dlouhé hospitalizace jsou v přímém rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech lidí s postižením, kterou Česko ratifikovalo.

„Pro terapeutický efekt takto enormně dlouhých pobytů neexistuje žádná evidence (ba naopak) a pokud se nejedná o odůvodněnou ochranu společnosti nebo nemocného, tak dochází k porušování základních lidských práv nemocných, ale také ke stigmatizaci, která vede k neochotě pacientů vyhledávat odbornou psychiatrickou pomoc,“ upozorňuje Winkler.

Situaci má pomoci řešit již léta připravovaná reforma psychiatrické péče.