Rubriky
Zprávy

Umožněte nám účast na přípravě novely zákona o sociálních službách, píší MPSV pečující

Na nedostatek informací a nejasné zapojení do přípravy novely zákona o sociálních službách upozorňuje petice, kterou MPSV adresuje spolek podporující pečující osoby.

„Žádáme MPSV, aby neprodleně uveřejnilo na svých webových stránkách nebo jiným přiměřeným způsobem elektronickou verzi navrhovaného textu tzv. velké novely zákona o sociálních službách a umožnilo tak pečujícím, jejich spolupracovníkům a konzultantům vyjádřit se včas k navrhovaným úpravám a textu zákona.

MPSV ČR argumentuje tím, že tuto změnu diskutovalo s více než 500 subjekty. Nevíme však o tom, že by tento návrh byl konzultován s uživateli sociálních služeb ani pečujícími či jejich organizacemi. Jak uvádí usnesení Republikového výboru NRZP, zákon určitě nebyl konzultován s NRZP ČR, která nepochybně zastupuje největší část osob se zdravotním postižením.

Žádáme proto MPSV, aby rovněž uveřejnilo seznam všech subjektů, které dosud návrh konzultovaly.“

Petice zde.