Rubriky
Zprávy

Teze novely zákona o sociálních službách

Národní rada osob se zdravotním postižením zveřejnila teze MPSV k novele zákona o sociálních službách (ke stažení na konci článku). Minulý týden na internetu vznikla petice pečujících, která upozorňovala na to, že MPSV samo návrh nezveřejnilo.

„NRZP již o těchto tezích s MPSV jednala, protože máme k řadě ustanovení rozdílný názor na řešení,“ uvedl v průvodním textu Václav Krása, předseda NRZP ČR.

„Především nás překvapilo, že zákon neřeší nejožehavější problémy sociálních služeb, a to je způsob posuzování základních životních potřeb a tím také nárok na službu. Není řešen způsob financování sociálních služeb, i když je zřejmé, že současný dotační systém není vyhovující a přechod financování na kraje způsobil, že v ČR existuje několik systémů financování sociálních služeb.

Předkládaný návrh řeší především administrativní záležitosti.

Zásadní systémovou změnou je, že do sociálních služeb budou zařazeny činnosti, které dnes upravuje zákon o sociálně právní ochraně dětí.  Myslíme si, že to není správné, protože se tím zákon více znepřehlední.

Spatřujeme jako velmi problematický návrh zařadit do sociálních služeb paliativní péči. Chápeme nutnost rozvoje této péče, ale paliativní péče zahrnuje velkou část zdravotní péče. Zdá se, že zdravotní pojišťovny chtějí náklady na tuto péči přenést na výdaje v sociální oblasti.

Poprvé se navrhuje, prolomit zásadní axiom zákona o sociálních službách, že klient disponuje prostředky, aby si sám rozhodoval o způsobu zajištění péče. MPSV ČR u osobní asistence navrhuje, aby finanční prostředky byly poukazovány poskytovateli služby nikoliv klientovi. Tím se zásadním způsobem zmenší jeho možnost výběru poskytovatele služby.“

Kompletní teze MPSV k novele zákona o sociálních službách (.pdf)