Rubriky
Zprávy

MPSV připravuje novou právní úpravu pro držení člověka v zařízení sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a bude jednat s ministerstvem spravedlnosti o případných změnách zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, aby soudní praxe měla přesnější vodítko pro posuzování nezbytnosti držení klientů v zařízeních sociálních služeb.