Rubriky
Zprávy

Zaměstnání propuštěných z výkonu trestu předchází recidivě – Rubikon

Ročně je z výkonu trestu propuštěno v průměru 13 200 osob, z toho 4 000 podmíněně. Jde o poměrně početnou skupinu lidí, která má v důsledku záznamu v Rejstříku trestů ztížené podmínky na trhu práce.

Rubriky
Odborné články

Zdravotní postižení již není handicap při práci

Jak se ukazuje v jiných zemích, zaměstnávání osob se zdravotním postižením může být efektivní, pomůže tomu například lepší propojení systémů (školství, zaměstnavatelé, sociální služby…), kvalitní sdílení informací nebo větší zapojení komunity, píší Denisa Slašťanová a Petr Hanslian z Ligy lidských práv.