Rubriky
Zprávy

MPSV zveřejnilo materiálně-technický standard pro pobytové sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

Rubriky
Zprávy

Pardubický kraj má plány transformace pro všechna dětská zařízení

Cílem je zásadně snížit počty dětí v dětských domovech a dětských centrech a nastavit nové služby a formy pomoci dětem a jejich rodinám. Pracovníci prošli řadou školení a připravili transformační plány všech 8 zařízení v kraji. Pardubický kraj je jediný, který takové plány má.

Rubriky
Zprávy

Senioři v pobytových službách jsou často ohroženi nevhodnými léky

Senioři v zařízeních sociální péče jsou ohroženi užíváním vysokého počtu léků i kombinacemi nevhodných léčiv vzhledem k jejich věku. Domovy seniorů se totiž potýkají s nedostatkem kapacity praktických lékařů a specialistů, kteří mohou zdravotní stav klientů pravidelně sledovat. Potvrzují to výsledky šetření neziskové organizace Ústav lékového průvodce a klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce.

Rubriky
Zprávy

Děti do 7 let nemají být v ústavech, požaduje Rada pro lidská práva

Vládní Rada pro lidská práva poslala v těchto dnech vládě k posouzení námět, aby v budoucnu nebyly do ústavů umisťovány děti do sedmi let. Změny zákonů, které by to zajistily, by měly být předloženy ministrům letos v listopadu, ale již nyní je zřejmé, že se opozdí.

Rubriky
Zprávy

Stanovte personální standardy služeb pro seniory, požaduje veřejná ochránkyně

Systematické návštěvy zařízení sociálních služeb pro seniory podle veřejné ochránkyně práv ukázaly, že některá registrovaná zařízení neměla dostatečné materiální podmínky pro poskytování péče nebo měla nedostatek personálu, což vedlo ke špatnému zacházení s klienty. Doporučuje proto Poslanecké sněmovně, aby novelou zákona o sociálních službách stanovila minimální materiální a personální požadavky pobytových služeb. Návrh je jedním […]

Rubriky
Zprávy

Pobyt dětí v ústavu stojí dvakrát víc než život u pěstounů

Pobyt malého dítěte v ústavu stojí stát víc než dvakrát tolik peněz co život v pěstounské rodině. Sociální práce, která má bránit odebrání dětí, je dokonce patnáctkrát levnější. Zatímco rok v ústavu vyjde na víc než půl milionu korun ročně, dlouhodobá pěstounská péče stojí zhruba 243.000 korun a prevence kolem 33.500 korun.

Rubriky
Zprávy

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti, vyzývá platforma pro práva dětí

Vteřina poté, nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, společně s dalšími organizacemi zaslali předsedovy vlády otevřený dopis, v němž vyzývají k naplnění závazku sjednotit systém péče o ohrožené děti. K tomu se vláda zavázala v Národní strategii ochrany práv dětí už v roce 2012.

Rubriky
Zprávy

Lidé pečující o blízkého mohou žádat náhradu nákladů ve výši odborné péče – Ústavní soud

Lidé pečující o blízkého mohou žádat náhradu nákladů odpovídající částce, kterou by si účtovali odborní pečovatelé. Ústavní soud dnes vyhověl stížnosti rodičů, kteří od Česko-německé horské nemocnice Krkonoše požadovali 891 162 korun za období od července 2006 do léta 2008. Právě ve vrchlabské nemocnici se v roce 1991 narodil jejich syn. Kvůli nesprávně vedenému porodu […]

Rubriky
Zprávy

Psychiatrická nemocnice Dobřany rekonstruuje pavilon a zavádí intenzivní rehabilitaci

Psychiatrická nemocnice (dříve léčebna) v Dobřanech, druhé největší psychiatrické zařízení v Česku, opravuje za 25 milionů korun poslední pavilon, v němž jsou ještě až dvacetilůžkové pokoje. Vznikne moderní pavilon a v něm speciální ucelená a intenzivní rehabilitační péče pro 32 pacientů. Program navržený na osm týdnů je určen pro lidi, kteří jsou v nemocnici déle […]

Rubriky
Odborné články

Jak je v Česku naplňováno právo na život v běžném prostředí?

Slyšela jsem mnohokrát na různých tuzemských fórech argument proti rychlejšímu postupu změn, o tom, jak nelze přeskočit vývojové stupně a je potřeba návazně na tradiční ústavy nejdříve vybudovat systém chráněných bydlení, chráněných dílen a denních stacionářů, píše Milena Johnová. Jestliže v době před ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením bylo možno s těmito názory […]