Rubriky
Zprávy

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

MPSV 22.6. zveřejnilo Národní strategii rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Vládou byla schválena 21.3.

Rubriky
Zprávy

Zveřejněn návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025

Na webu NRZP byl zveřejně návrh Národní strategie sociálních služeb 2016-2025. „Považuji za poněkud zvláštní, že takovýto materiál má tak krátký čas na připomínkování,“ dodává k tomu Václav Krása, předseda NRZP.

Rubriky
Zprávy

Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

Vláda na jednání 19.1.2015 přijala základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb.

Rubriky
Zprávy

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020.

Rubriky
Zprávy

MPSV připravilo návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tichosti připravilo návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Materiál byl zveřejněn díky Národní radě osob se zdravotním postižením, na příp. připomínky je zhruba týden.