Rubriky
Zprávy

MPSV řeší problém neregistrovaných sociálních služeb

V posledních letech vznikají domovy pro seniory s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, přičemž nesplňují technické ani personální standardy, jež vyžaduje současná legislativa. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v těchto zařízeních v nedůstojných podmínkách bez slibované péče a státní příspěvky na péči jsou v rámci této „služby“ často zneužívány.

Rubriky
Názory

Standardy kvality: reakce na reakce

Chtěl bych poděkovat Janu Syrovému i Bohumile Baštecké za jejich reakce. Z obou textů vybírám po jednom momentu, které mi v kontextu této debaty přijdou důležité a zajímavé. Je mi líto, pokud můj komentář ke komentářům nepřinese odpovědi, které by oba autoři rádi slyšeli, píše David Kocman.

Rubriky
Názory

Komentář k textu David Kocmana o standardech kvality a reakci Jana Syrového

Vážený Davide, vážený kolego Syrový, každý asi máme nějaké zkušenosti a z nich vycházíme. Já můžu do naší skládačky dodat vysokoškolsky vzdělané profesionály (psychology) zvyklé se nikomu nepodřizovat, protože pracují „sami na sebe“. Případný nedostatek „kvality“ (poruchy procesu a poruchy výsledků) se pak nedá přičíst „organizacím“. Jen těmto organismům, které nějak řídí sebe (dál by […]

Rubriky
Názory

Několik poznámek k příspěvku David Kocmana o standardech kvality

Základním problémem celého příspěvku je, že nerozlišuje mezi pojmy sociální služby a sociální práce a používá je jako synonyma. Přitom oba pojmy je nutné rozlišovat, každý znamená něco jiného, píše Jan Syrový.

Rubriky
Názory

Kam se poděl duch standardů? Řízení kvality jako problém sociálních služeb

Mnozí se opakovaně ptají, kam se poděl „duch standardů“. Moje odpověď je, že ho zpacifikovalo to, co se tváří jako jeho největší zastánce a podporovatel – totiž řízení kvality, píše David Kocman.

Rubriky
Odborné články

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích, očekával jsem bouřlivou diskusi, píše Aleš Herzog. Alespoň podle toho, jaké mi došly reakce od některých kolegů-inspektorů či dalších odborníků v sociálních službách, kterým jsem text poslal s otázkou, zda to je či není „úplně blbý“. Bohužel diskuse nenastala. Přesto budu dál pokračovat v plánu […]

Rubriky
Názory

Individuální plánování ve veřejných záchodcích

Jednání se zájemcem o službu, uzavření ústní dohody a individuální plánování ve veřejných záchodcích popisuje Aleš Herzog.

Rubriky
Zprávy

Publikace ke standardům kvality

V projektu Systém kvality v sociálních službách vzniklo několik příruček, letáků a publikací k tématu zavádění standardů kvality sociálních služeb.

Rubriky
Zprávy

Konference projektu Systém kvality v sociálních službách

Konference k systémovému projektu realizovanému Ministerstvem práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách se koná ve dnech 18. – 19. března 2008 v hotelu Pyramida, Bělohorská 125/4, Praha 6.

Rubriky
Zprávy

Hledají průvodce a průvodkyně ve standardech kvality

25. dubna 2007 bylo vyhlášeno výběrové řízení na účast ve vzdělávacím programu pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb.