Rubriky
Zprávy

Senioři v pobytových službách jsou často ohroženi nevhodnými léky

Senioři v zařízeních sociální péče jsou ohroženi užíváním vysokého počtu léků i kombinacemi nevhodných léčiv vzhledem k jejich věku. Domovy seniorů se totiž potýkají s nedostatkem kapacity praktických lékařů a specialistů, kteří mohou zdravotní stav klientů pravidelně sledovat. Potvrzují to výsledky šetření neziskové organizace Ústav lékového průvodce a klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce.

Rubriky
Zprávy

Stanovte personální standardy služeb pro seniory, požaduje veřejná ochránkyně

Systematické návštěvy zařízení sociálních služeb pro seniory podle veřejné ochránkyně práv ukázaly, že některá registrovaná zařízení neměla dostatečné materiální podmínky pro poskytování péče nebo měla nedostatek personálu, což vedlo ke špatnému zacházení s klienty. Doporučuje proto Poslanecké sněmovně, aby novelou zákona o sociálních službách stanovila minimální materiální a personální požadavky pobytových služeb. Návrh je jedním […]

Rubriky
Zprávy

Přísnější kontroly a postihy neregistrovaných zařízení pro seniory

Vláda schválila přísnější dohled nad neregistrovanými pobytovými službami pro seniory. Krajské úřady budou moci kontrolovat každé zařízení, u kterého mají podezření, že se v něm nelegálně poskytují sociální služby. Až dosud mohly pouze tam, kde měli potřebnou registraci. Pokuta dvojnásobně vzroste, informovalo Aktuálně.cz.

Rubriky
Zprávy

Zveřejněn návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2025

Na webu NRZP byl zveřejně návrh Národní strategie sociálních služeb 2016-2025. „Považuji za poněkud zvláštní, že takovýto materiál má tak krátký čas na připomínkování,“ dodává k tomu Václav Krása, předseda NRZP.

Rubriky
Rozhovory

Poradce rané péče často slouží jako koordinátor podpory

O vývoji rané péče a její současné situaci jsme hovořili s Jitkou Barlovou, vedoucí pražského pracoviště Společnosti pro ranou péči.

Rubriky
Zprávy

MPSV řeší problém neregistrovaných sociálních služeb

V posledních letech vznikají domovy pro seniory s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, přičemž nesplňují technické ani personální standardy, jež vyžaduje současná legislativa. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v těchto zařízeních v nedůstojných podmínkách bez slibované péče a státní příspěvky na péči jsou v rámci této „služby“ často zneužívány.

Rubriky
Zprávy

Veřejná ochránkyně práv: Sociálně zdravotní centrum Letiny je výsměchem kvalitě v sociálních službách

Veřejná ochránkyně práv zveřejnila případ hrubého porušování práv uživatelů v pobytové sociální službě v Plzeňském kraji. Přinášíme celé znění: Činnost Sociálního a zdravotního centra Letiny by měla být neprodleně ukončena. Natolik jsou závažné zjištěné nedostatky i skutečnost, že vedení zařízení není schopno zajistit poskytování kvalitní péče. Situace v zařízení se navíc dále zhoršuje a klienti […]

Rubriky
Zprávy

MPSV připravuje novou právní úpravu pro držení člověka v zařízení sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a bude jednat s ministerstvem spravedlnosti o případných změnách zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, aby soudní praxe měla přesnější vodítko pro posuzování nezbytnosti držení klientů v zařízeních sociálních služeb.

Rubriky
Zprávy

Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

Vláda na jednání 19.1.2015 přijala základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb.

Rubriky
Zprávy

Říjen 2014

Podle průzkumu Armády spásy se až 57 % žen ocitlo na ulici kvůli neschopnosti hradit náklady bydlení, 26 % z důvodu partnerských či rodinných problémů (z čehož celých 19 % žen čelilo partnerskému násilí). Podle průzkumu až 62 % žen se přes svou zoufalou situaci stará i o své děti. U 12 % žen jsou […]