Rubriky
Názory

Masivní výstavba „pečovatelských domů“ není chytrá budoucnost

Koronerv dnes představil návrh investic, které „mají postavit Česko zpátky na nohy“; jde v něm o „budování moderní ekonomiky“ a je potřeba „investovat chytře“. Ale: mohou být chytré investice a moderní ekonomika postavené na nemoudrých a zastaralých nápadech? Nic jiného totiž není jedna z navrhovaných veřejných investic: „Pečovatelské domy – schází 36 000 lůžek“. Zásadní […]

Rubriky
Zprávy

Koronavirus a sociální služby

Krize způsobená pandemií Koronaviru způsobila či zvýraznila řadu věcí důležitých z pohledu sociálního systému. Stojí za to si je tu shromáždit pro další reflexi: Lidé v ústavech v kompletní izolaci, někdy i bez virtuálního kontaktu se světem. Ambulantní a terénní služby zavřené či omezené (už jen nedostatkem ochranných pomůcek). Školy zavřené. Následky? Vláda při znovu-otevírání […]

Rubriky
Názory

Princip dobrovolnosti čerpání sociálních služeb již v Česku neplatí

Cílem tohoto textu je nabídnout úvahu nad změnami, které přináší novela zákona o sociálních službách, a podnítit další diskusi. Na věc nahlížím jako sociální pracovník, který by měl dopady novely realizovat v praxi. Přiznám se, že s tím mám velký morální, odborný a etický problém, píše Ladislav Marek.

Rubriky
Zprávy

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

MPSV 22.6. zveřejnilo Národní strategii rozvoje sociálních služeb do roku 2025. Vládou byla schválena 21.3.

Rubriky
Zprávy

Výdrž a kontext. Jak ovlivňují učení u dětí a co z toho plyne pro programy zaměřené na zlepšení školního prospěchu dětí z chudých rodin

Ve Spojených státech probíhá poměrně živá debata o vytrvalosti (elánu, výdrži; grit) jako způsobu, prostředku učení. Čím větší výdrž, tím lepší akademické výsledky. Quartz přinesl článek o některých aspektech vzdělávání, které jsou zajímavé a platné např. i pro české programy podporující školní prospěch dětí (sociálně aktivizační služby, doučování dětí z chudých rodin apod.).

Rubriky
Zprávy

Umožněte nám účast na přípravě novely zákona o sociálních službách, píší MPSV pečující

Na nedostatek informací a nejasné zapojení do přípravy novely zákona o sociálních službách upozorňuje petice, kterou MPSV adresuje spolek podporující pečující osoby.

Rubriky
Zprávy

Moravskoslezský kraj zřídil Fond sociálních služeb

Moravskoslezský kraj jako první v republice zřídil Fond sociálních služeb – nástroj pro stabilizaci financování sociálních služeb, až skončí dotace z Evropské unie.

Rubriky
Zprávy

MPSV zveřejnilo materiálně-technický standard pro pobytové sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

Rubriky
Zprávy

Příspěvek na péči by měl být od srpna o 10 % vyšší

Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát.  Výše příspěvku na péči od 1. 8. 2016 (měsíčně) Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let I. lehká závislost 3 300 880 II. středně těžká závislost 6 600 4 400 III. těžká závislost 9 900 8 800 IV. úplná závislost 13 200 13 200

Rubriky
Zprávy

MPSV přidá 350 milionů Kč pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí operativně poskytne z vlastních zdrojů na dofinancování sociálních služeb částku 350 miliónů korun. Finanční prostředky budou použity na krytí platových a mzdových nákladů.