Rubriky
Zprávy

Konference Hradecké dny sociální práce: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí

XIII. Hradecké dny sociální práce se letos věnují tématu Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. Konference je netypicky pořádána v úzké spolupráci s MPSV jako součást jeho projektu Život jako každý jiný. Koná se 23. a 24. září 2016 v Hradci Králové. Konference se zaměří na to, jak může k sociálnímu začlenění a setrvání člověka […]

Rubriky
Zprávy

Návrh zákona o veřejném opatrovnictví

NRZP zveřejnila návrh zákona o veřejném opatrovnictví:

Rubriky
Zprávy

MPSV zahajuje projekt Systémová podpora sociální práce v obcích, hledá partnerské obce

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos zahájilo projekt Systémová podpora sociální práce v obcích, který potrvá do roku 2019. Jeho cílem je identifikovat a pilotně ověřit metodickou roli MPSV ve výkonu sociální práce v přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.

Rubriky
Zprávy

Časopis: Sociální práce, aktér sociální politiky

Vyšlo nové číslo časopisu Sociální práce.

Rubriky
Zprávy

MPSV provedlo výzkum řešení bezdomovectví v obcích

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo závěry z dotazníkového šetření, ve kterém se zaměřilo na bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Dotazník vyplnilo 221 pracovníků sociálních odborů obecních úřadů.

Rubriky
Zprávy

Nové číslo Sociální práce: Moc a bezmoc v práci s klientem

Vyšlo nové číslo časopisu Sociální práce. Tématem je Moc a bezmoc v práci s klientem.

Rubriky
Zprávy

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Do připomínkového řízení se dostal věcný záměr zákona o sociálních pracovnících. Přinášíme výtah z dokumentu i kompletní věcný záměr.

Rubriky
Názory

Zrcadlo, zrcadlo – Úvahy k mediálním kauzám o ohrožených dětech

Výchozím bodem pro tento článek jsou dvě kauzy, které v nedávné době intenzivně hýbaly veřejným míněním – jde o “norskou” a také o “nýrskou” kauzu. Nechci a ani nemohu zde rozebírat jednotlivé případy, protože je stejně jako většina odborné i laické veřejnosti sleduji jen z povzdálí, píše Lenka Šimková. Pro potřeby tohoto článku se chci soustředit […]

Rubriky
Zprávy

Diskuze: Prosazování práv klientů

Časopis Sociální práce pořádá u příležitosti Světového dne sociální práce panelovou diskusi k problematice prosazování práv klientů. Hlavní otázka zní: “Co sociálním pracovnicím a pracovníkům umožňuje a co jim brání v prosazování práv lidí v obtížných životních situacích?”

Rubriky
Zprávy

Oborové spolky: Profesní zákon je nezbytný pro rozvoj sociální práce

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik zákona o sociálních pracovnících.