Rubriky
Zprávy

Sociální a zdravotní výdaje: částka roste, podíl na HDP klesá

Podíl sociálních a zdravotních výdajů na HDP (hrubý domácí produkt) v Česku v posledních letech klesá. Částka na penze odpovídala loni 8,6 procenta a na zdravotní péči 6,8 procenta HDP. Celkové sociálně zdravotní výdaje dosáhly 18,6 procenta. Tolik činily v roce 2004. Vyplývá to z publikace o vývoji ekonomických ukazatelů v ČR, kterou vydal Výzkumný […]

Rubriky
Zprávy

Předlužení a nízká minimální mzda vedou k chodobě – Charita ČR

Největším problémem chudých lidí v Česku je předlužení, dlouhodobá nezaměstnanost, nemožnost získat běžné bydlení a nižší minimální mzda než dávky. Vyplývá to z výsledků zprávy Charity ČR o stavu v Česku – Caritas Cares ČR 2015, kterou představili její autoři. Shrnuli zkušenosti sociálních pracovníků s klienty z charitních poraden. Doporučují zavedení sociálního bydlení a zálohovaného […]

Rubriky
Zprávy

Vyšla Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo statistickou ročenku za rok 2013. Vybrané údaje: ke konci roku 2013 fungovalo 3,2 tis. zařízení sociálních služeb o celkové kapacitě 81,2 tis. lůžek, počet umístěných klientů činil 76,4 tis. zhruba 110,5 tis. klientů využilo pečovatelskou službu, ke konci roku 2013 bylo evidováno cca 11,4 tis. pěstounů, orgány sociálně-právní ochrany […]

Rubriky
Zprávy

Igor Tomeš: Obory sociální politiky

V nakladatelství Portál vyšla kniha Obory sociální politiky.

Rubriky
Zprávy

Igor Tomeš: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

< %image(20100305-uvod_do_teorie_a_metodologie_socialni_politiky.jpg|450|422|Obálka knihy Igor Tomeš: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky)%> Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě.

Rubriky
Zprávy

Jděte a hlasujte

< %image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál Sociální revue: Volby 2006)%> Tak jsme se dočkali. Již v sobotu bude po volbách, kampaňová hysterie utichne a dá-li prezident – neaktivismus a nadstranickost vrozena -, budeme se opět moci věnovat běžné práci. Jaké prostředí pro ni budeme mít, rozhodne pro celou zemi jedna třetina dospělých obyvatel. Ostatní kafrají, volit ovšem nepůjdou.

Rubriky
Zprávy

PLUS pro nová pracovní místa a rodinu – Sociální politika Občanské demokratické strany

< %image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál Sociální revue: Volby 2006)%> Chceme otevřenou společnost nerozdělenou umělými sociálními bariérami. Každý bez ohledu na svůj původ a momentální sociální postavení musí mít příležitost k sociálnímu vzestupu díky své aktivitě, pracovitosti a schopnostem. Chceme soudržnou společnost, která bude myslet na potřebné, bude jim pomáhat a vytvoří jim oporu.

Rubriky
Zprávy

Sociální a rodinná politika KDU – ČSL

< %image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál. Volby 2006)%> Na počátku 21. století stejně jako vždy platí, že rodina je základem dobře fungující společnosti. Křesťanští demokraté proto usilují o to, aby se rodinám dobře žilo a aby se jim dostávalo patřičného společenského uznání. Chtějí dosáhnout toho, aby se jednotliví členové rodin a generací mohli na sebe vzájemně spoléhat a stát […]

Rubriky
Zprávy

Společnost sociálních jistot – Sociální politika České strany sociálně demokratické

< %image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál. Volby 2006)%> ČSSD usiluje o to, aby všichni občané naší země měli rovnou příležitost pro realizaci svého talentu a schopností, rovný přístup ke vzdělání, práci, kultuře, k občanskému i osobnímu uplatnění. Je pro dodržení zásady, aby finanční a morální ocenění práce lidí odpovídalo jejich kvalifikaci a výkonu. ČSSD vychází z toho, že pouze společnost […]

Rubriky
Zprávy

Stejná práva – stejné šance. Sociální politika Strany zelených

< %image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál. Volby 2006)%> Strana zelených chápe sociální politiku nejen jako pomoc v sociální nouzi, ale především jako zajištění rovných příležitostí a podporu v přístupu občanů k práci, celoživotnímu vzdělání, kvalitnímu životnímu prostředí a bydlení, dobrému zdraví a finanční soběstačnosti. Kvalitní sociální politika přispívá nejen k humanizaci společnosti, ale rovněž ke společenské a ekonomické restrukturalizaci, […]