Rubriky
Zprávy

Byty, ne ubytovny, požadovali lidé v bytové nouzi na setkání s ministryní

Na pražském Andělu se ve čtvrtek 23. 6. sešly aktivní skupiny lidí v bytové nouzi ze třech českých měst s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a zástupcem ministerstva pro místní rozvoj, ředitelem odboru politiky bydlení Jiřím Klímou. Na místě se sešlo zhruba čtyřicet lidí k vzájemné diskusi nad připravovaným zákonem o sociálním bydlení.

Rubriky
Zprávy

Najít a zařídit bydlení, to je po odchodu z dětského domova největší problém

Bydlení – to je největší problémy po odchodu z dětského domova. Velké obavy mají mladí opouštějící dětské domovy i ze shánění práce a finančních potíží. Vyplývá to z průzkumu, který mezi nimi uskutečnila nezisková organizace Nadání a dovednosti.

Rubriky
Zprávy

Pardubice budou nabízet dostupné bydlení nízkopříjmovým obyvatelům

Pardubice mají koncepci dostupného bydlení, nabízí je nízkopříjmovým seniorům, rodinám s dětmi a dalším skupinám obyvatel. Definitivní podobu koncepce ještě musí schválit zastupitelstvo.

Rubriky
Zprávy

Jen 38 % výdajů státní sociální podpory směřuje k lidem ohroženým chudobou – IDEA

Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v Česku zkoumá studie think-tanku IDEA.

Rubriky
Zprávy

V Brně žije 838 dětí v bytové nouzi, ukázal průzkum

V návaznosti na Strategii sociálního začleňování proběhl v Brně v termínu 18.–24. 4. 2016 registrační týden pro rodiny v bytové nouzi. Cílem bylo získat co nejpřesnější přehled o počtu rodin na území města žijících v bytové nouzi. Z předběžných výsledků vyplynulo, že 70 % rodin v bytové nouzi tvoří rodiny, kde je přítomná pouze matka. Dotazované rodiny mají dohromady 838 nezletilých dětí.

Rubriky
Zprávy

MPSV provedlo výzkum řešení bezdomovectví v obcích

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo závěry z dotazníkového šetření, ve kterém se zaměřilo na bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností. Dotazník vyplnilo 221 pracovníků sociálních odborů obecních úřadů.

Rubriky
Rozhovory

„Stačí jedna nepříznivá událost“

Rozhovor o chudobě v Česku s Lukášem Curylou, ředitelem Charity Česká republika.

Rubriky
Zprávy

Plzeň má koncepci sociálního a dostupného bydlení

Plzeň má jako první město v České republice svou koncepci sociálního a dostupného bydlení, šedesátistránkový dokument zaměřený na roky 2016 až 2020 schválili zastupitelé. Koncepce analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou za tržních podmínek získat standardní nájemní bydlení, a navrhuje opatření, jak problematiku řešit.

Rubriky
Zprávy

Předlužení a nízká minimální mzda vedou k chodobě – Charita ČR

Největším problémem chudých lidí v Česku je předlužení, dlouhodobá nezaměstnanost, nemožnost získat běžné bydlení a nižší minimální mzda než dávky. Vyplývá to z výsledků zprávy Charity ČR o stavu v Česku – Caritas Cares ČR 2015, kterou představili její autoři. Shrnuli zkušenosti sociálních pracovníků s klienty z charitních poraden. Doporučují zavedení sociálního bydlení a zálohovaného […]

Rubriky
Zprávy

Koncepce sociálního bydlení trpní zásadními nedostatky – MMR

Ministerstvo místního rozvoje se dosti ostře ohradilo proti podobě čerstvě schválené Koncepce sociálního bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj se proti Koncepci sociálního bydlení ohradilo a nepodpořilo její schválení, protože nebyly reflektovány připomínky Ministerstva pro místní rozvoj jako spolugestora.