Rubriky
Zprávy

V Praze mají lidé bez domova přístup k zubaři a psychiatrovi

NADĚJE v Praze otevřela další dvě ojedinělé lékařské ordinace pro lidi bez domova. Dosud nabízela službu praktického lékaře a gynekologie. Nyní provozuje rovněž ordinaci stomatologickou a psychiatrickou.

Rubriky
Zprávy

Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR

Na právní postavení a situaci psychiatrických pacientů poukazuje nová publikace Ligy lidských práv a Centra podpory transformace.

Rubriky
Zprávy

Reforma psychiatrie má být komplexnější

Na ministerstvu zdravotnictví se konalo jednání o postupu transformace psychiatrické péče. Cílem je reformu psychiatrické péče pojmout mnohem komplexněji a šířeji než jen v souvislosti s jejím financováním prostřednictvím Strukturálních fondů EU.

Rubriky
Zprávy

Reforma zamrzla! Otevřený dopis k reformě psychiatrické péče

Přípravy slibované reformy psychiatrické péče v letošním roce stagnují. Představitelé organizací i jednotlivci sdružení v Platformě pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR proto odeslali 15. září předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis, ve kterém vyjadřují nesouhlas se současným vývojem reformy psychiatrické péče a požadují vypracování Národního plánu péče o osoby […]

Rubriky
Zprávy

Konference Transformace a region: Transformace služeb pro duševně nemocné na místní úrovni

Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP pořádá třicátou třetí konferenci sociální psychiatrie. Konference se bude zabývat tématem transformace péče o duševně nemocné, jejím aktuálním vývojem v ČR, dále regionálními modely služeb, vzděláváním, dopadem reformy na jednotlivé profese, zapojením uživatelů (včetně peer programů), spoluprací (mezi resorty, týmy) a sítí služeb.

Rubriky
Zprávy

Mučení a špatné zacházení v českých psychiatrických nemocnicích

Navzdory vlně protestů, které se odehrály před deseti lety, jsou v českých psychiatrických léčebnách lidé stále zavíráni do klecí a připoutáváni k lůžkům. Právě nyní vydává mezinárodní organizace Mental Disability Advocacy Center (MDAC) společně s českou Ligou lidských práv (LLP) studii, která ukazuje skutečný a hrůzný stav lidských práv pacientů v českých psychiatrických nemocnicích a […]