Rubriky
Zprávy

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Do připomínkového řízení se dostal věcný záměr zákona o sociálních pracovnících. Přinášíme výtah z dokumentu i kompletní věcný záměr.

Rubriky
Zprávy

Oborové spolky: Profesní zákon je nezbytný pro rozvoj sociální práce

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik zákona o sociálních pracovnících.

Rubriky
Zprávy

Profesní komora sociálních pracovníků byla hlavním tématem semináře v Poslanecké sněmovně

„Seminář nás utvrdil v názoru, že sociální pracovníci novou právní úpravu očekávají a že jsou připraveni převzít odpovědnost za svou profesi,“ říká David Pospíšil z MPSV Ministerstvo má předložit věcný záměr zákona o sociálních pracovnících do konce června 2015. Další příležitost vyjádřit se k budoucí profesní komoře měli sociální pracovníci na semináři, který se konal […]

Rubriky
Názory

Profesní komora zvýší skupinové sobectví v sociální práci

Daniel Hůle píše o smyslu a motivacích vzniku zákona o profesní komoře sociálních pracovníků. Článek původně vyšel v časopisu Sociální práce.

Rubriky
Názory

Dnešní situace okolo profesního zákona není z pohledu „diskusí kolem“ ničím nová

Jako realizátor a moderátor dvou kulatých stolů, jednoho workshopu a aktér několika internetových diskusí cítím potřebu vyjádřit se k diskusím o tzv. profesním zákonu. Ne za organizaci, pro kterou pracuji. Ne za obor, který mám rád. Pouze a jen za sebe, píše Roman Baláž.

Rubriky
Názory

Rizika a přínosy zákona pro sociální pracovníky? Ne úplně dobře položená otázka!

Od ledna 2014 se k mé veliké radosti začaly u kulatých stolů, na internetových stránkách a v neformálních diskusích objevovat jasně formulovaná stanoviska sociálních pracovníků k připravovanému zákonu o sociálních pracovnících. Nepřekvapilo mně, že jsou to často stanoviska negativní, píše Libor Musil.

Rubriky
Názory

Návrh zákona o sociálních pracovnících je z hlediska oboru nežádoucí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v úzké spolupráci zejm. s některými vysokými školami připravuje zákon o sociálních pracovnících a jejich profesní komoře. „Cílem navrhované právní úpravy je podpořit odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce,“ uvádí MPSV. Domnívám se, že tato cesta k požadovanému cíli nevede, píše Milan Šveřepa.

Rubriky
Názory

Komu prospěje zákon o sociálních pracovnících?

„Ministerstvo sociálních věcí potichu plánuje restrikce proti sociálním pracovníkům a hraje hru na diskuzi,“ komentuje přípravu zákona o sociálních pracovnících Jan Černý z Člověka v tísni.