Příspěvek na péči

24.3.2006 ms 149

Příspěvek na péči – obsažený v zákoně o sociálních službách – je výsledek dlouholetých sporů ministerstva práce a sociálních věcí s různými nátlakovými skupinami, zejména […]