Rubriky
Zprávy

Pro 97 % dětí v přechodné pěstounské péči se daří nalézt nový domov – Lumos

Mezinárodní organizace Lumos, která se dlouhodobě zabývá problematikou péče o ohrožené děti, provedla v červnu 2015 průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu. Průzkumu se zúčastnilo téměř 200 pěstounů ze sedmi krajů České republiky. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak funguje pěstounská péče na přechodnou dobu, zda splňuje svou roli, jaký je typický pěstoun na přechodnou dobu, […]

Rubriky
Zprávy

Nová asociace chce hájit právo dětí na dětství v rodině

V situaci, kdy je základní právo dítěte na dětství prožité přednostně v prostředí biologické či náhradní rodiny velmi často zpochybňováno a relativizováno, přicházejí zakládající organizace se snahou ochránit pozitivní změny v legislativě a zajistit jejich pokračování. „Jsem velmi ráda, že se po mnoha letech podařilo vytvořit vhodnější legislativní podmínky pro zlepšení života dětí v obtížné […]

Rubriky
Odborné články

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Více než rok od nabytí účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla zásadní změny do systému péče o ohrožené děti, je vhodnou příležitostí pro aktualizaci ekonomických dat a revizi údajů o nákladovosti jednotlivých typů služeb. Vyhodnocení nákladů jednotlivých typů péče popisuje Miloslav Macela.

Rubriky
Zprávy

Pěstouni před soudem, detenční ústav, majetková přiznání

Páteční přehled událostí minulého týdne je tu.

Rubriky
Zprávy

"Že maminka není tak šeredná?"

Ministerstvo práce a sociálních věcí čeká tento týden nepříjemný úkol. Do konce října musí zaslat Radě Evropy zprávu, že nedokázalo napravit tragédii, kterou státní úředníci způsobili, píše Aktuálně.cz.

Rubriky
Zprávy

Pěstouni oceněni medailí Za zásluhy

Prezident republiky udělil manželům Blaženě a Lubomíru Rosnerovým medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy.