Rubriky
Zprávy

Pobyt dětí v ústavu stojí dvakrát víc než život u pěstounů

Pobyt malého dítěte v ústavu stojí stát víc než dvakrát tolik peněz co život v pěstounské rodině. Sociální práce, která má bránit odebrání dětí, je dokonce patnáctkrát levnější. Zatímco rok v ústavu vyjde na víc než půl milionu korun ročně, dlouhodobá pěstounská péče stojí zhruba 243.000 korun a prevence kolem 33.500 korun.

Rubriky
Názory

Zrcadlo, zrcadlo – Úvahy k mediálním kauzám o ohrožených dětech

Výchozím bodem pro tento článek jsou dvě kauzy, které v nedávné době intenzivně hýbaly veřejným míněním – jde o “norskou” a také o “nýrskou” kauzu. Nechci a ani nemohu zde rozebírat jednotlivé případy, protože je stejně jako většina odborné i laické veřejnosti sleduji jen z povzdálí, píše Lenka Šimková. Pro potřeby tohoto článku se chci soustředit […]

Rubriky
Zprávy

Pro 97 % dětí v přechodné pěstounské péči se daří nalézt nový domov – Lumos

Mezinárodní organizace Lumos, která se dlouhodobě zabývá problematikou péče o ohrožené děti, provedla v červnu 2015 průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu. Průzkumu se zúčastnilo téměř 200 pěstounů ze sedmi krajů České republiky. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak funguje pěstounská péče na přechodnou dobu, zda splňuje svou roli, jaký je typický pěstoun na přechodnou dobu, […]

Rubriky
Zprávy

Norsko: obětem domácího násilí pomáhá propracovaný systém

O propracovanosti norského systému pomoci obětem domácího násilí referuje server my89.cz. Přinášíme výtah: V Norsku se vedou poměrně velké debaty o samotný termín domácí násilí. Hodně projevů násilí mezi blízkými se totiž neodehrává v domácím prostředí, proto tady definovali výraz „násilí v blízkém vztahu“ (spadá sem násilí ze strany partnera, vynucené manželství, deformace genitálií, násilí […]

Rubriky
Zprávy

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti, vyzývá platforma pro práva dětí

Vteřina poté, nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, společně s dalšími organizacemi zaslali předsedovy vlády otevřený dopis, v němž vyzývají k naplnění závazku sjednotit systém péče o ohrožené děti. K tomu se vláda zavázala v Národní strategii ochrany práv dětí už v roce 2012.

Rubriky
Zprávy

Vznikl on-line katalog pro sociální pracovníky OSPOD

Pomocníka pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných situacích vyvinulo Ministerstvo práce a sociálních věcí. On-line katalog se zaměřuje na typologii sociálních jevů a obsahuje návody a postupy, jak v dané konkrétní situaci postupovat, s kým spolupracovat a na koho se případně obrátit s žádostí o pomoc.

Rubriky
Zprávy

Nová asociace chce hájit právo dětí na dětství v rodině

V situaci, kdy je základní právo dítěte na dětství prožité přednostně v prostředí biologické či náhradní rodiny velmi často zpochybňováno a relativizováno, přicházejí zakládající organizace se snahou ochránit pozitivní změny v legislativě a zajistit jejich pokračování. „Jsem velmi ráda, že se po mnoha letech podařilo vytvořit vhodnější legislativní podmínky pro zlepšení života dětí v obtížné […]

Rubriky
Zprávy

5727 týraných a zneužívaných dětí za rok 2013

Sociální pracovníci a pracovnice každoročně řeší tisíce případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Loni se věnovali 7527 kauzám. Proti roku 2012 se počet nezměnil, v předchozích letech ale rostl. Ve srovnání s rokem 2006 je téměř pětinásobný. Vyplývá to z výkazů Ministerstva práce o sociálně právní ochraně dětí.

Rubriky
Zprávy

Vyšla Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo statistickou ročenku za rok 2013. Vybrané údaje: ke konci roku 2013 fungovalo 3,2 tis. zařízení sociálních služeb o celkové kapacitě 81,2 tis. lůžek, počet umístěných klientů činil 76,4 tis. zhruba 110,5 tis. klientů využilo pečovatelskou službu, ke konci roku 2013 bylo evidováno cca 11,4 tis. pěstounů, orgány sociálně-právní ochrany […]

Rubriky
Zprávy

Jak hluboko lze klesnout?

Aktualizováno Jednání pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Litvínově nutně vede k otázce – jak hluboko je česká sociální práce ochotna a schopna klesnout?