Rubriky
Zprávy

Pomoc a kontrola v nízkoprahových službách pro děti a mládež

Ze systemického pohledu je jakákoli intervence pracovníka buď pomocí nebo kontrolou, oba způsoby práce jsou profesionální, potřebné a účelné. Kontrola se od pomoci liší tím, že je postavena na zájmech jiných lidí než toho, o koho se staráme. Při přebírání kontroly je pracovník ten, kdo udělá první krok na základě svého rozhodnutí, že klient právě […]

Rubriky
Zprávy

Vracející se otázka NZDM

< %image(ceska-asociace-streetwork.gif|137|50|Česká asociace streetwork)%> „Problém nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je, že pracovníci přesně nevědí, s kým mají pracovat, proč s ním mají pracovat a jak s ním mají pracovat.“ Zajímavý rozhovor Aleše Herzoga s Janem Syrovým nabízí webové stránky České asociace streetowork. Přinášíme krátkou ukázku.

Rubriky
Zprávy

Časovaná bota 2005

Česká asociace streetwork sice sdružuje především lidi a organizace pracující s mládeží a uživateli drog, jednou ročně však otevře sociální šatník a snaží se udat jednu obnošenou botu.

Rubriky
Názory

Usnadňují volnočasové aktivity sociální práci s klienty?

Nejčastější a nejzajímavější interakce pracovníků s klienty Milíčova domu v Jaroměři se odehrávají kolem dodržování klubových pravidel, píše Jan Syrový. Práci s klientem to však omezuje na systém odměn a trestů.

Rubriky
Rozhovory

Bez streetworku by nebyla NZDM taková, jaká jsou, říká Jan Čechlovský

11. května 2004 se v Praze konala valná hromada České asociace streetwork, na které z pozice předsedy odstoupil Jan Čechlovský. Rozhovor o tom i o jeho další práci a plánech.

Rubriky
Odborné články

Oznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu z pohledu kontaktních pracovníků

Tento text vytvořila Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahově orientované služby (ČAS) s cílem vzdělat kontaktní pracovníky v právní problematice a přispět ke zkvalitnění přímé práce s klienty a k prevenci kriminality.

Rubriky
Rozhovory

Teprve teď mám pocit, že té práci jakžtakž rozumím, říká Aleš Herzog

Pokud jde o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, těžko naleznete jejich výraznějšího představitele, než je Aleš Herzog, ředitel blanenského klubu Prevcentrum Ulita.