Rubriky
Zprávy

Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?

In-IUSTITIA, o.p.s. vydala publikaci Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá. Jedná se o první odbornou publikaci určenou primárně sociálním pracovnicím a pracovníkům, která se týká problematiky řešení sexuálního násilí.

Rubriky
Rozhovory

Násilí z nenávisti a sociální práce

Rozhovor s Kateřinou Baňackou, sociální pracovnicí In Iustitia. O násilí z nenávisti, sociální práci a o zákonu o obětech trestných činů. Oběti chtějí na útok co nejrychleji zapomenout, proto ho nikde nehlásí.

Rubriky
Zprávy

Domácí násilí: Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám

Sdružení Acorus vydalo publikaci Domácí násilí: Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám.

Rubriky
Zprávy

Intervenční centra pro oběti domácího násilí

Počátek roku 2007 přinesl změnu pro oběti domácího násilí – má jim pomáhat systém postavený na třech pilířích: policejním zásahu při aktuálním násilí a vykázáním násilníka z bytu; intervenčním centru pro oběti; a občanskoprávním řešení, např. vydáním předběžného opatření.

Rubriky
Zprávy

Čtvrtletník Sociální práce / Sociálna práca na téma domácí násilí

Nové číslo časopisu vydávaného Asociací vzdělavatelů v sociální práci se věnuje tématu domácí násilí. Přinásí mj. tyto články: