Rubriky
Odborné články

Transformace pobytových služeb v České republice

Smyslem našeho příspěvku je nastínit proces transformace pobytových služeb tzn. vypracovat celostní pohled na dosavadní proces transformace pobytových služeb v České republice, shrnout zásadní mezníky tohoto procesu a poukázat na důležitost této změny podoby poskytovaných pobytových sociálních služeb na území České republiky, píší Pavlína Filippová, Kateřina Konopíková a Markéta Mynaříková.