Rubriky
Zprávy

Studium sociální práce na vysokých školách

Aktualizováno. Přehled českých univerzit vyučujících sociální práci v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. U každé školy je uvedeno, je-li členka Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
web: tf.jcu.cz

Bakalářské studium:

 • sociální a charitativní práce
 • prezenční i kombinované (3 roky)

Přidružený člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Masarykova univerzita Brno

Katedra sociální politiky a sociální práce, fakulta sociálních studií

Joštova 10, 602 00 Brno
web: fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp

Bakalářské studium:

 • sociální politika a sociální práce v kombinaci s dalším oborem (mediální studia a žurnalistika, politologie, evropská studia, psychologie, sociologie, environmentální studia, gender studia, sociální antropologie, pedagogika nebo filozofie)
 • prezenční i kombinované (3 roky)

Magisterské studium:

 • navazující jednooborové sociální politika a sociální práce
 • možnost specializace – sociální práce, sociální politika, personální management a organizační rozvoj nebo trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů
 • prezenční (2 roky) i kombinované (2,5)

Doktorské studium:

 • sociální politika a sociální práce
 • prezenční i kombinované (3 roky)

Řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Ostravská univerzita v Ostravě

Katedra sociální práce, fakulta sociálních studií

Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
web: fss.osu.cz

Sociální práce – bakalářský obor v prezenční i kombinované formě studia

Sociální práce – navazující magisterský obor v prezenční formě studia

Management organizací služeb sociální práce – navazující magisterský obor v prezenční formě studia

Sociální práce – doktorský obor v prezenční i kombinované formě studia

Řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Katedra psychologie a sociální práce, filozofická fakulta

Reální 5, 702 00 Ostrava
web: http://ff.osu.cz/kps

Bakalářské studium:

 • sociální politika a sociální práce
 • prezenční

Magisterské studium:

 • sociální politika a sociální práce
 • navazující kombinované i prezenční, magisterské

Doktorské studium:

 • sociální politika a sociální práce
 • prezenční i kombinované (3 roky)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805, 149 00 Praha 4
web: www.viap.cz

Bakalářské studium:

 • sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • prezenční (3 roky)

Magisterské studium:

 • sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • prezenční a kombinované (2 roky)

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava

web: fpf.slu.cz

Bakalářské studium:

 • sociální politika a sociální práce
 • prezenční i kombinované (3 roky)

Technická univerzita v Liberci

Fakulta pedagogická

Hálkova 6, 461 17 Liberec

web: fp.vslib.cz/

Bakalářské studium:

 • sociální pracovník
 • kombinované (3 roky)

Univerzita Hradec Králové

Katedra sociální práce a sociální politiky, pedagogická fakulta

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
web: www.kspsp.info

Bakalářské studium:

 • sociální práce; sociální a charitativní práce; sciální práce ve veřejné správě
 • prezenční i kombinované; prezenční; kombinované (3 roky)

Magisterské studium:

 • sociální práce
 • prezenční (2 roky)

Řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Katedra sociální práce, fakulta sociálně ekonomická

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
web: fse1.ujep.cz

Bakalářské studium:

 • sociální práce
 • prezenční i kombinované (3 roky)

Přidružený člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Univerzita Karlova v Praze

Katedra sociální práce, filozofická fakulta

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
web: socp.ff.cuni.cz

Bakalářské studium:

 • sociální práce
 • prezenční (3 roky)

Magisterské studium:

 • sociální práce
 • prezenční navazující (2 roky) nebo prezenční pětileté

Doktorské studium:

 • sociální práce – sociologie
 • tříleté, ve spolupráci s Katedrou sociologie

Řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra sociologie a andragogiky, filozofická fakulta

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
web: ksoc.upol.cz

Bakalářské studium:

 • sociální práce
 • kombinované (3 roky)

Institut celoživotního vzdělávání

Wurmova 7, 771 80 Olomouc
web: icv.upol.cz

 • sociální práce
 • kombinované

Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22, 771 11 Olomouc (spolu s Caritas – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc)
web: www.upol.cz/fakulty/cmtf

Bakalářské studium:

 • sociální a humanitární práce; charitativní a sociální práce
 • prezenční (4 roky)

Západočeská univerzita v Plzni

Katedra pedagogiky, fakulta pedagogická

Chodské náměstí 1, 306 19 Plzen
web: pef.zcu.cz/pef/kpg

Bakalářské studium:

 • sociální práce
 • prezenční (3 roky)

Magisterské studium:

 • sociální práce
 • navazující prezenční (2 roky)

Přidružený člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Užitečné odkazy

Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Vejška.cz

74 reakcí na „Studium sociální práce na vysokých školách“

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se sociální práce studuje na několika fakultách. Vy zmiňujete jen CMTF UP, ale také se studuje na Filofofické fakultě UP na Katedře sociologie a andragogiky http://www.ksoc.upol.cz/ ; http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-programy-a-obory/k1bak/socialni-prace/… ; http://www.sdvff.upol.cz/vzdelavani/index.html… dále pak na Pedagogické fakultě UP v existuje obor Pedagogika sociální práce http://www.upol.cz/fakulty/pdf/studijni-programy-a-obory/p1m/pedagogika-socialni-prace/… to jen pro informaci, aby to bylo úplné.

K sociální práci podle mne patří i sociální pedagogika, která zatím sicemá dost těžké postavení na trhu práce, ale přece.
Dá se studovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitním institutu, Ústavu pedagogických věd.
Myslím si,ž e by to tady taky mělo být zařazeno. Jde o studium bakalářské a magisterské navazující v prezenční i kombinované formě. podrobnosti na web.uni.utb.cz nebo přímo na http://web.uni.utb.cz/?id=0_2_5&lang=cs&type=0

Na UP v Olomouci se vyucuje socialni prace na CMTF pod katedrou Krestanske socialni prace, nikoliv uvedenou katedrou Pastoralni a spiritualni teologie. Ke zmene doslo priblizne pred rokem.

Chtěla bych se zeptat, proč jste neuvedli v seznamu jmenovaných fakult Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích, kde se sociální práce také vyučuje.

[8] Zřejmě proto, že ZSF sociální práci mezi svými obory neuvádí, tudíž ji tam – dle nám dostupných informací – nelze vystudovat.

[9] Myslím, že studijí obory ve vztahu ke splnění kvalifikačních předpokladů sociálního pracovníka, by měly být posuzovány nikoli podle názvu, ale podle jejich obsahu.
Pokud je totiž záběr oboru širší, nemusí se jmenovat "sociální práce". Jsou-li vedle sociální práce součástí studia také medicínské či právní discipliny, pak by to mělo být spíše výhodou než handicapem.

[10] Já zase nevidím důvod, proč by se měl obor jehož součástí je sociální práce jmenovat jinak než sociální práce.To, že některá škola akcentuje to a jiná ono je určitě pozitivní Ale to, že sociální práce je základ by mělo být zřetelné. K názvu SP se dá přidat př. zaměření či profil absolventů (př. SP s poradenským zaměřením, zdravotnickým profilem apod.), jak už tomu u některých škol je.

[11] Tenhle konkrétní obor, který mám na mysli, se jmenuje Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré občany. S tím, že rehabilitace je zde myšlena komplexně, jako rehabilitace sociální, nikoli jako léčebná fyzioterapie. V době, kdy byl tento obor akreditován, ještě nebylo po nějakém zákonu o sociálních službách ani vidu ani slechu. Je jisté, že nově vzniklé obory už kvalifikačním kriteriím zákona podřizují nejen obsah studia, ale i název. Zpětně už ale těžko budete název oboru měnit.

Vaší námitce rozumím. Vás se tedy může týkat §110 odst.4 písm. c Zákona o soc. službách. Pokud máte vystudovanou VŠ jiného obrou, pětiletou praxi (na doplnění máte dost času – 7 let) a zúčastníte se 200 hodinového akreditovaného kurzu, potom byste měla být odborně způsobilá k výkonu povolání soc. práce.

[14] Zajímavý nápad. Co kdybyste se do toho pustil/a? Rádi zveřejníme.

[9] Zdravotně sociální fakulta by v přehledu neměla chybět minimálně proto, že v ak. roce 07/08 nabízí obor "Sociální práce ve veřejné správě". Náplň studia na ZSF je nejen srovnatelná s ostatními obory, troufám si říct, že i převyšuje požadované standardy. Ale vyhledat všechny obory jen podle toho, jestli obsahují v názvu spojení "sociální práce" je samozřejmě jednodušší, bohužel ale ne ucelené.

dobrý den, chtěla bych se informovat na tuto věc:vystudovala jsem nástavbové studium sociálně-právní školu v Ostravě, v březnu jsem měla 50 let, chtěla bych zjistit, zda jde požádat o vyjímku uznání vzdělání, abych nemusela studovat VOŠ či VŠ!děkuji za odpověd

[17] Dobrý den paní Dano,
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 110 odst. 4 se t.č. nepovažuje nástavbové studium sociálně-právního zaměření za splněné kvalifikační požadavky pro sociálního pracovníka. Je pravdou, že ustanovení § 120 odst. 12 výše uvedeného zákona říká, že pokud dosáhl zaměstnanec věku 50 -ti let ke dni účinnosti nabytí zákona o sociálních službách se považuje kvalifikační předpoklad uvedený v § 110 odst. 4 za splněný. Dále Vás chci seznámit s připravovanou novelou zákona, která by měla nově zohledňovat kvalifikační podmínky pro sociální pracovníky, kteří vystudovali nástavbové dvouleté studium sociálně-právního zaměření. Tito lidé(sociální pracovníci), nebudou již muset po přijetí novelizace zákona o sociálních službách studovat vyšší odbornou nebo vysokou školu s odborným zaměřením , které je uvedeno v § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je tam navrhovaná současně praxe v oboru. Co se týče Vašeho věku, domnívám se, že v případě praxe v oboru splňujete podmínku v § 120 odst. 12 zákona o sociálních službách,proto se nemusíte již ničeho obávat. I přesto jsem přesvědčen o tom, že jakékoliv další kontinuální vzdělávání v sociální oblasti je jenom k užitku.

S pozdravem

Ondřej Kocur

Obávám se, že řada sociálních pracovníků z praxe si vzdělání asi nestihne doplnit, i když se v následujících letech chystají doslova "strhnout" všechny možné školy. Zábavné jistě bude až ti nezkušení, mladí absolventi vysokých škol obor sociální práce budou těmto "starším" studentům oponovat diplomové a absolventské práce na voš, protože splňují kvalifikační požadavky a budou je známkovat. Sama jsem vystudovala sociální práci na vš a moc se těším až se zapojím do tohoto procesu jako pedagog sociální práce a budu moci vyvrátit v praxi teorii řady letitých praktiků, že k výkonu povolání sociálního pracovníka není třeba žádná kvalifikace a stačí pouze letitá praxe.

[19]
Vážená paní Katko,

z Vašeho příspěvku je patrné povýšení nad těmi,kteří pracuji poctivě jako sociální pracovníci již několik let a nemají bohůžel doplněné vysokoškolské vzdělání. Přiznám se, že jsem překvapen z Vašeho příspěvku. Jistě sama víte, když jste vystudovala vysokou školu v oboru sociální práce,že Váš příspěvek dle mého názoru není zcela v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků ČR. Chtěl bych se Vás touto cestou slušně zeptat, zda jste např. prošla praxi , která je neméně také důležitá jako vzdělání,které zcela právem obhajujete? Z těchto důvodů Vás chci požádat při vší úctě k Vám o projevení uznání a úctu k těm sociálním pracovníkům, kteří t.č. nemají vysokou školu jako Vy , ale pracují několik let stejně dobře jako ti sociální pracovníci,kteří již vysokoškolské vzdělání a praxi mají.
S úctou k Vám

Ondřej kocur

[20]Katko, jako studentka Vš sociální práce jste nevím jestli jste studovalaa dostatečně pozorně – co kniha od K.Kopřivy Sociální vztah jako součást profese, a co slova ctít a pomáhat potřebným /starý a nevzdělaný kolega je taky potřebný nebo Ne?/ nenalézáme tyto slova již v náboženstvích, které jsou považovány za počátky sociální práce -Oldřich Matoušek – Základy sociální práce/pokud jsem to jako stará a blbá dost dobře pochopila/. Nevím jestli jste si zvolila správný studijní obor – nebyl by lepší management?

[19] Milá Katko, teorie je jedna věc a praxe věc druhá. A skloubit obojí dohromady a aplikovat teoretické poznatky v praxi je nesmírně náročné. Nemyslím si, že by kolegové, kteří VŠ neabsolvovali, nebyli kvalitními sociálními pracovníky. Souhlasím zde s ostatními kolegy – vzdělávání je ve své podstatě celoživotní proces a jako profesionálové – sociální pracovníci -se vzděláváme pořád. A dovolím si také souhlasit s připomínkou, že praktikující studenti VOŠ jsou mnohdy lépe vybaveni znalostmi a schopností rychleji se zorientovat v dané problematice než studenti VŠ. Snad bych ve svých výrocích byla ohleduplnější a opatrnější ke svým starším kolegům, kteří mohou být, byť nemají absolutorium VŠ, zdrojem zkušeností i poznatků pro nás pro všechny.

[18][18] Dobrý den, ráda bych se zapojila do výměny názorů ohledně potřebného vzdělání pro výkon profese sociální pracovnice-pracovníka. Nechápu, jak může někdo šmahem odsoudit člověka s například 10 letou praxí, který má pomaturitní studium sociálně právní školy, v mém případě dokonce tříleté dálkové ukončené další maturitou.Patřím k těm, kteří absolvovali tříleté studium Sociálně právní akademie, bez ukončení s titulem DiS v Ostravě. Bylo to náročné studium, kde nikdo nedostal nic zadarmo a toto úsilí bylo zákonem o soc. službách smeteno z povrchu zemského. Nejsem sama, kdo to doslova obrečel….sociální pracovnicí jsem 10 let, mám za sebou nedávno vykonané ZOZ v Benešově u Prahy, které by se daly nazvat jako další maturita a nepočítá se mi tato snaha a úspěch jako dostatečné k výkonu mého povolání. Prosím o zveřejnění více informací ohledně novely zákona a to zejména co se týče požadované délky praxe v případě, že má člověk "pouze" nádstavbové studium. Děkuji. Elen

Dobrý den, jistě mi tu poradí.Nyní studuji posledním rokem na VOŠ, obor sociální práce, ukončeno titulem DiS.,a současně také už rok pracuji jako instruktorka sociální péče v Domově pro seniory. Řeším teď otázku co dál studovat? Jestli jít znova na 3 roky a vystudovat stejný obor a získat titul Bc..vůbec nevím jak třeba berou VŠ titul DiS?Nemáte někdo s tímto

[24]DiS je neakademický titul….na VŠ s ním nepochodíte, budete muset vystudovat nejdříve bakalářský a potom třeba magisterský stupeň.

[24] Vážená paní,

v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů , budete splňovat po ukončení VOŠ v oboru: Sociální práce plně kvalifikační požadavky pro pracovní činnost sociálního pracovníka(viz § 110 odst. 4 písmena a, výše uvedeného zákona). S pozdravem

Ondřej K.

Dobrý den,vystudovala jsem ISŠ obchodního podnikání,obor ekonom obchodního provozu.Měla bych zájem o nástavbu v oboru sociálně právním.Pouze dálkové (večerní) studium.Jsem z Havířova,je mi 31 let.Děkuji za radu.

[19] Vážená paní Katko, nevím zda to pro Vás bude dostatečné, ale pracuji v sociální problematice 27 let a vystudovala jsem vysokou školu, na vysoké škole také přednáším. Začínala jsem jako řadový pracovník a prošla de facto všemi sférami sociální práce. To, že jsem již poměrně dlouhou dobu vedoucím pracovníkem nezpůsobilo mé vysokoškolské vzdělání, nýbrž především praxe. Takových pedagogů jako byste měla být Vy se vážně děsím a určitě, pokud budu vědět kde přednášíte, tak tam své pracovníky nepošlu. Obávám se, že jste sice vysokou školu pro sociální práci vystudovala, nicméně pro výkon tohoto povolání nemáte jediný osobní předpoklad a to samozřejmě ani pro výkon práce pedagoga, tak to už vůbec ne. Bohužel, patříte do té skupiny, která se ověnčila titulem a pak si nevidí ani na špičku nosu. Na výkon sociální práce zcela stačí odborné středoškolské vzdělání, ale hlavně a především osobní předpoklady. Také má letitá praxe ukazuje, že jsou to právě středoškoláci, kteří jsou v praxi lépe využitelní. Samozřejmě, že nikomu ve studiu vysoké školy nebráním, nicméně bych tento požadavek – vysokoškolského vzdělání pro výkon sociální práce, nikdy neuložila. Já osobně si pracovníků se středoškolským vzděláním vážím, neboť vím velmi dobře jak zodpovědnou, kvalitní a především lidskou práci umějí odvést.

Dobrý den, prosím Vás, poraďte mi někdo, zda mohu nastoupit na místo sociální pracovnice, která potřebuje vzdělání dle zákona 108.VoŠ teprve 2 rokem studuji.Moc děkuji za odpověď.

Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22, 771 11 Olomouc (spolu s Caritas – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc)
web: http://www.upol.cz/fakulty/cmtf

Bakalářské studium:

* sociální a humanitární práce; charitativní a sociální práce
* prezenční (4 roky)
————–
V současné době je studium 3-leté a do přespříštího roku by měl být u Sohup možná i navazující Mgr. jestli ho stihnou akreditovat v čas – mimojiné studium probíhá v rámci 2 škol – tj ve spolupráci s Caritas-vos. soc. a absolventi tudíž budou mít jak DiS, tak Bc.

Dobrý den, pracuji na sociálním odbru MěÚ od roku 1998. Mám dvouleté studium sociálně právní činnost, odmaturovala jsem v roce 1997. V roce 1995 ještě žádná VOŠ nebyla. Podle zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, par. 110, odst. 4 písmeno d), nesplňuji stanovené podmínky pro uznání vzdělání, jelikož jsem neodmaturovala do 31. 12. 1996. Nebude možná nějaká vyjímka ze zákona?

Dobrý den,pravě jsem uspěšně dokončíla rekvalifikačni kurz na soc. pracovníka. Pracuji již delší dobu jako sanitárka v Ošetřovatelskem domově.Chtěla bych si ještě doplnit vzdělani,mle nevím jestli u mne to ma ještě nějaky vyznam. Je mi 46let,prosím na jakou školu se mám obrátit.Tato práce je pro mne hodně zajímava.Děkuji Olga z Prahy

Dobrý den potřebovala bych z něčim poradit pravě vychazim školu ale chtěla bych jse dál učit přestavu bych měla chtěla bych pracovat jako romska asistentka ale potřebovala bych nějake informace jestly někdo oněčem nevite byla bych opravdu moc ráda děkuji předem inf.Zlaatalackova@seznam.cz

Z mé osobní zkušenosti. Tito letití, poctiví, hodní praktici na základě mých zkušenosti, která mám z řady organizací absolutně ignorují etiku této práce. A teď se omlouvám, ale řeknu tak jak to vnímám. Většina z nich dnes opravdu naříká nad tím, že si musí doplnit vzdělání. Je to tak nespravedlivé. Vždyť oni mají ty zkušenosti atd. Tak jak se s nimi při své práci setkávám zjišťuji, že řada z nich neví ani co je to supervize, nechtějí se dále vzdělávat. A důvod – na co, vždyť to přece těch třicet let dělají výborně a nikdo si na ně nikdy nestěžoval. Dnes jim po této letité praxi chybí sebenáhled a sebereflexe své práce. Nad mladými absolventy škol ohrnují nos. Na co by je proboha brali jako kolegy, vždyť nemají zažíté byrokratické postupy. Máme si proboha doplnit kvalifikaci? Dvě maturity jsou málo? Absolvovala jsem těžkou vyšší odbornou školu? Vážení kolegové, zdá se Vám spravedlivé, že na místo, které léta zastával např. absolvent střední zemědělské školy, kde se učil jak pečovat o zvířátka nastoupí vysokoškolák, s magisterským titulem a jeho plat je oproti letitému praktikovi, který ví, jak pečovat o zvířatká a zasít oves naprosto žalostný a to jen z toho důvodu, že nemá žádnou praxi. Nad tím že má o nějaký titul každý mávne rukou. Přesto to tito lidé musí překousnout. Oproti ostatním absolventům vš mají směšné platy. Přesto řada z nich zůstává v oboru, trpí přehlížení a házení klacků pod nohy těchto leticých praktiků. Zdá se Vám to opravdu spravedlivé? Tak už nad sebou přestaňte naříkat a berte také ohledy na ty druhé.

[35]
Dobrý den,
pracuji již léta jako sociální pracovnice /a mám poze ty dvě maturity/. Bohužel v době mého studia jsme na výběr něměli, jiná škola než nádstavbové studium sociální práce nebyla. Stejně jako vy se domníváte, že mnozí vysokoškoláci tuto práci dělají z přesvědčení a za méně peněz, tak i já se domnívám, že i sociální pracovnice bez VŠ jsou pracovnice erudované i na svých místech, i ony berou svou práci mnohdy jako poslání. patrně jste mladá a po škole, neřešíte problémy s rodinou, dětmi… Zkusil se někdo zamyslet nad tím, proč tyto starší sociální pracovnice tak žehrají, když si mají studiem doplnit vysokoškolský titul?. Ano, zákon existuje, ale dál nic, co by cestu k studiu VŠ usnadnilo. Řekne se: studujte při zaměstnání – ale jak? Do školy musíte dojíždět, psát seminární práce, referáty, absolvovat praxi a v neposlední řadě studovat. Ptám se jak a kdy? Zaměstnavateli nyní stačí, že je přechodné období a my splňujeme podmínky pro práci soiálních pracovníků, až splňovat nebudem, vezmou si vysokoškoláka a nás propustí. Nyní však, v tuto chvíli, prý studovat nepotřebujeme, práci můžem vykonávat i bez titulu, tak jaképak studijní volno bychom chtěli? Zkuste z dovolené /na zotavenou – podotýkám, tak to stojí v zákoně/ měsíčně čerpat na studium dva dny, odbornou praxi -na některých školách tato praxe činí až 721 hodin za 3 roky studia /t.j. 30 pracovních osmihodinových dnů za rok/, je nutné volno i na zkoušky. Jak vůbec mám při zaměstnání tuto školu zvládnout? A to nemluvím o tom, že mnozí z nás mají malé děti, rodiny, své zájmy a povinnosti. Zkuste vychovávat malé děti, nebo třeba pečovat o vlastní staré nemohoucí rodiče, sedět přitom každý den do šesti v práci nebo ve škole, poté se učit a psát na počítači referáty, nemít dovolenou, volné víkendy. Jak pak mám řešit letní prázdniny dětí, jiná volna v průběhu školního roku a mám v takovém případě obětovat výchovu svých dětí? Nemluvím naplano, zkusila jsem studovat bez podpory zaměstnavatele.
Nedivím se tedy ani pracovníkům, kteří, jak vy tvrdíte, nemají v lásce vysokoškoláky po škole – to jsou totiž ti, kteří nám vezmou naše zaměstnání, ti, po kterých náš zaměstnavatel sáhne, až mu nebudeme stačit a bez problémů si zajistí člověka s odpovídající kvalifikací, než by raději umožnil vystudovat pracovníkovi s letitou praxí, který má o práci také skutečný zájem.
Chci jen říct, že bychom rádi studovali, ale studium VŠ při zaměstnání je zatím spíš koncipováno asi jako pro nezaměstnané a bezdětné a bez rodinných povinností.

V něčem s vámi souhlasím v nečem nikoliv! Obdivuji zaměstnance, kteří nejsou nejmladší mají rodiny a rozhodnou se studovat dálkově!Bohužel v dnešní době je situace taková, že se spíš přihlíží k dosaženému vzdělání než jen k praxi. Každý zaměstnavatel si kryje záda…jen aby měl kvalifikované pracovníky…co kdyby přišla kontrola! A vemte taky na vědomí, že pro staré zaměstnance příchod nového s titulem a odborností vnáší do práce dost konkurence a zášti!!Mluvím z praxe!!Platy neodpovídají prováděné práci,hlavně psychické,ale o tom by bylo dlouhé povídání!Kdo pracuje v sociální sféře je člověk, který má sociální cítění s ostatními a ne ten, který si chce jen namastit kapsu penězi!

Zdravím všechny,
tady nejde jen o to, začít studovat VŠ, spíše jak ji studovat. Už jsem znechucena naším systémem. Znám spoustu sociálních pracovnic, které začaly studovat VŠ i bez podpory zaměstnavatele s tím, že se to nějak zvládne, nějak udělá. A jak to ve skutečnosti vypadá? Požadovaná praxe se "jako" vykonává tak, že místo týdnu, dvou se rychlovkou odpoledne či se ztrátou jednoho dne dovolené doslova proletí místo praxe a pak se vypracuje referát o vykonané praxi v délce např. 14 dní. Jaký to má smysl? Nechápu proč školy dál nesmyslně trvají na konání praxí při studiu zejména u sociálních pracovníků, kteří již letitou praxi mají a školu si chtějí /musí/ udělat proto, aby si udrželi stávající místo.

[35] Vážené kolegyně a kolegové, pročítám si zde řádky nářků a vzájemného osočování a jsem z toho smutná. V naší práci sociálního pracovníka nesmíme zevšeobecňovat a paušalizovat, tak proč to stejné děláte v otázce vzdělání/nevzdělání či přístupu zaměstnavatele. Otázka přeci nestojí na tom, kdo je lepší sociální pracovník, zda praktik či vysokoškolák, důležité je, abychom dobře vykonávaly svou práci a byly svým klientům garancí správného postupu.Já sama pracuji v této sféře již 10 let a studuji druhou VŠ. Pracuji, vychovávám děti a studuji, věřte všechno jde, pokud člověk chce. Dnešní doba klade velké nároky na pomáhající profese a člověk nevystačí jen se vzděláním nebo jen s praxí, tyto dvě složky musí jít ruku v ruce.Proto není na místě hudrování nad pyšnými vysokoškoláky nebo stereotypními praktiky. Jde nám přeci o společnou věc – o klienta

Chtěla jsem se zeptat – na katedře sociální práce (FF UK) se nedá vystudovat obor sociální práce v bakalářském programu? Není tam žádná informace, pouze o navazujících magisterských…nevíte někdo, jakpak to s tím je? Děkuju

[38]
Je to asi dvousečné. Školy chtějí vychovávat univerzální pracovníky. A když je někdo v jednom zaměstnání 15 let – nemusí/ale může mít patřičný rozhled, nadhled a vhled. Vůbec ale netuším, zda-li si něco takového může univerzita stanovit sama nebo je koncipace studia + praxe podmíněna nějakým zákonem. No alespoň se mrknu :o) Já sama jsem zvědavá jak to zvládnu – od září nastupuji do školy a zaměstnavatel mě v tom rozhodně nepodporuje. "Klidně studujte, ale tak aby to nenarušilo chod zařízení. My Vás tu mít musíme." Hmmm …

[41] existují Minimální standardy vzdělávání v sociální práci od http://www.asvsp.org/, jinak stanovisko k studijním programům a oborům vydává akreditační komise MŠMT

[36] přesně tak to je, taková je i moje zkušenost. Ráda bych ještě stihla,co jsem v mládí bláhově zahodila, ale je to náročné a pro silné a zdravé jedince, můžete mít chuť i schopnosti, ale podmínky jsou naprosto nulové…

[20] souhlasím plně s Vámi… a to jsem právě ta mladá absolventka sociální práce.. neustále se klaním před všemi kolegy co třeba nemají titul ale je za nimi obrovský kus práce a přesně jak jste řekl… pisatelka asi nečetla ani etický kodex soc. pracovníků…

[26] Dobrý den, prosím o radu. Vystudovala jsem bakalářský obor, pracuji jako sociální pracovnice v domově pro seniory. Protože jsem nestudovala přímo sociální práci, psala jsem dotaz přímo na ministerstvo práce a sociálních věcí, zda je potřeba 200 hodinový akreditovaný kurs nebo nikoliv. Bohužel si nevzpomínám na jméno paní, která mi odpovídalo /jednalo se o paní, jejíž jméno zde bylo několikrát uváděno jako jméno osoby, která se problematice odborné kvalifikace soc.pracovníků věnuje/ a její odpověď zněla, že i když jsem nestudovala přímo obor, který by měl ve svém názvu "sociální práce", stačí, když jsem státní zkoušku ze sociální práce složila. Státní zkoušku mám.
Je opravdu mé vzdělání dostačující? Můj zaměstnavatel problém nevidí. Není ale nikde psáno, že na jednom místě zůstanu dalších 20 let.
Děkuji.

[45] Dobrý den, doporučuji Vám obrátit se na krajský úřad, u kterého je registrována Vaše sociální služba. Ono ne vždy je nutné volat hned SOS na MPSV. Předložte registrujícímu orgánu přesně Váš obor a dále se domluvíte. Pěkný večer.

Dobrý den, může mi někdo z vás poradit?Vystudovala sem voš s titulem DiS. ted mi bylo řečeno, že tyto tituli nejsou uznávané a že si musím do roku 2013 zajistit 200 hod. školení atd. pokud to nebudu mít nemůžu provádět soc.pracovnici?!Najde v tom někdo logiku a zda je to pravda?

[47]Dobrý den, Lenko. Tyto tituly jsou uznávané – podstatné však je, JAKÝ obor jste studovala. Více se dozvíte v zákonu o sociálních službách (108/2006 Sb.) a to v § 110 odst. 4 písm. a.
Logika se v zákonech někdy vytrácí – titul nerovná se záruka odborných a klíčových kompetencí pro výkon činnosti v oblasti sociální práce. Zákon je však zákon a musí se dodržovat.

Jak se vlastně podařilo nacpat do § 110 vysokoškolské vzdělání získané studiem

(4) b)… sociální patologii, právo (???)

To mají tyto obory tak silnou lobby? Našimi konkurenty na trhu práce se stanou právníci a policajti?

:´(

naprosto souhlasím s visitoR. jak jsme jako sociální pracovníci mohli dopustit, aby se ke klientům sociální práce dostali lidé bez jakékoliv průpravy v metodách a etice sociální práce, atd.? jediné, čeho se tím dosáhlo je, že sociální práci bude moci dělat v podstatě každý, čímž bude kredit sociální práce mezi veřejností neustále klesat, protože bude pravděpodobně klesat i kvalita našich služeb. pokud vím, tak jediný, kdo se proti § 110 ohradil byl Bednář v časopise Sociální práce a nemělo to žádnou odezvu.

Budu se opakovat, ale i bez průpravy v metodách a etice sociální práce získané vysokoškolským studiem se dá vykonávat kvalitní sociální práce. Znám několik sociálních pracovníků, kteří nemají onu výše uvedenou průpravu a svoji práci zvládají na výbornou. Na druhé straně existují sociální pracovníci, kteří prošli jak bakalářským, tak magisterským studijním programem a je jim to naprosto k ničemu, protože jim chybí pokora, schopnost empatie atd. Sociální patologie mi osobně nevadí, neboť v některých oblastech sociální práce může být naopak tato specializace výhodou. Právo mi vadí. A v připomínkovém řízení k novele zákona bylo mnoho negativních ohlasů na tuto změnu. Bohužel – hlas silnějšího vyhrává a právo je v zákoně…s výrokem "kredit sociální práce mezi veřejností bude neustále klesat, protože bude pravděpodobně klesat i kvalita našich služeb" nemůžu z důvodů výše uvedených souhlasit. A má sociální práce vůbec nějaký kredit???Osobně by mě zajímalo, jestli v naší republice existuje vysoká škola, která v rámci oborů zaměřených na sociální práci vzdělává své studenty v oblasti zákona o sociálních službách a pokud ano, v jakém rozsahu. Pokud víte, odpovíte? Díky. [50]

Z toho, co jste napsala, vyplývá, že tedy sociální práci může vykonávat každý, neboť kvalita práce je více závislá na osobních dispozicích sociálních pracovníků, než na odborné průpravě. Pak ovšem nechápu, jaký je rozdíl mezi zmíněným právníkem a "patologem"? Možná by stálo za to zpřístupnit výkon sociální práce i masérkám a kadeřnicím, neboť ty jsou velmi často ztělesněná pokora a empatie. Vzdělávání v oboru sociální práce bychom mohli zrušit, místo toho podmínit výkon oboru psychotesty a ušetřené peníze věnovat na nějaký bohulibý účel.
Co se týče otázky, zda nějaká vysoká škola vzdělává v oblasti zákona o sociálních službách, spíše si neumím představit školu, která by tak nečinila. A pokud se taková škola najde, pak by měly ze strany studentů následovat negativní ohlasy. No, a pokud toho nejsou schopni, pak se začínám obávat o osud klientů sociální práce, protože lidé, kteří nejsou schopni prosadit své potřeby, pravděpodobně nebudou schopni prosazovat ani práva svých klientů.

Soňo, s některými pasážemi vašeho příspěvku souhlasím. Např. s tím, že sociální práce nemá téměř kredit u veřejnosti. Dovolil bych si tvrdit, že lidé příliš nevědí, co je to za obor.

Na druhou stranu nemůžu souhlasit s tím, že lze profesionálně pracovat – bez znalosti metod sociální práce. To si moc nedokážu představit. Pouze dobré úmysly nejsou dostačující kvalifikací.

Debaty na téma „jestli vzdělání nebo ne“ považuji v současné době za bezpředmětné. Tyto diskuze o soc. práci se vedly na západě před 100 lety a byly rozhodnuty jasně. Podobné konflikty se týkaly i ošetřovatelství ještě o něco dříve. Přijde mi naprosto zbytečné diskutovat o něčem, co je už desítky let vyřešeno. To zahrnutí práva mi připadá jako výsledek lobby např. pí Vodičkové, která se rozhořčovala, že potřebnou kvalifikaci podle zákona nesplňuje. Podobně si stěžovali i někteří poradci z občanských poraden. Nikdo jim nebrání, aby poskytovali klientům právní poradenství a působili v rámci organizace jako právníci, právě tak jako se soc. pracovník nebude montovat do jejich práce a poskytovat kdovíjaké právní rady.

[52] Dobrý večer, netvrdím, že kvalita práce je více závislá na osobních dispozicích sociálních pracovníků, než na odborné průpravě. Ideální sociální pracovník má odborné vzdělání i klíčové kompetence. Ale kolik takových ideálních sociálních pracovníků je??? "Dobré úmysly" skutečně nejsou dostatečnou kvalifikací. Ale nic není jenom černé nebo bílé.
Mezi člověkem, který vystudoval právo a sociální patologii osobně rozdíl vidím a to významný. Nemyslím si, že by stálo za to zpřístupnit výkon sociální práce i masérkám a kadeřnicím. Jednak by o tuto práci pravděpodobně nestály, a pak také, jak už jsem uvedla, nelze stavět výhradně na jen a jen odborné způsobilosti či jen a jen na osobnosti člověka. Jedno druhé nevylučuje. Mělo by docházet k poměrnému zastoupení obojího. Vy jste tedy pravděpodobně získal/a vysokoškolské vzdělání na škole, kde se zákon o sociálních službách vyučoval a studenti tedy odcházejí do praxe vybaveni i těmito znalostmi, což je rozhodně velmi pozitivní. Závěrem si však ještě dovolím dodat, že odborná způsobilost není všelék…a čas od času by kadeřnice klientovi možná způsobila menší zlo než neangažovaná magistra sociální práce či magistra vyhořelá…hezký večer :O) [52]

[55] Vy jste patrně vysokoškolské vzdělání nezískala a máte s tím osobní problém – dotýká se vás, že se někdo s titulem tváří kvalifikovaněji (nejste první a zřejmě ani poslední, kdo tu v podobném duchu lamentuje, je to stále totéž). To naprosto chápu, ale nezaměňujte prosím svůj osobní příběh za globální pohled na předpoklady pro výkon profese. V současnosti by už pracovníci, kteří nově vstupují do profese měli mít zákonem danou kvalifikaci, takže v příštích letech tenhle problém vymizí – školu budou mít všichni a nikdo o tom nebude diskutovat. To je logický vývoj.

[56] Dobrý večer. Já jsem vysokoškolské vzdělání získala a pouze hovořím o tom, co vidím kolem sebe. Tudíž nelamentuji nad tím, že nemám vysokoškolské vzdělání, ale nad tím, že odborná způsobilost ve smyslu získání vysokoškolského vzdělání není všespásná a stejně tak jako u jiných oborů (nejen tedy v sociální práci) je to stejně nakonec "v lidech" a ne pouze a jen v samotném vzdělání.

[56] Dobrý den, souhlasím se Soňou. Absolutně si nemyslím, že když má někdo vysokoškolské vzdělání, automaticky má předpoklad pro výkon funkce. Nebo si snad myslíte, že titul znamená větší pochopení pro problémy klienta ? Průběžné vzdělávání ano, ale domnívat se, že vysokoškolské vzdělání je všespásné, považuji za nesmysl. A jen tak na okraj – mají například všichni poslanci vysokoškolské vzdělání…?

Jak tak sleduji tuto diskuzi o potřebě vzdělání, přestávám se divit, že máme jako sociální pracovníci tak nízký kredit ve společnosti. Pokud jako sociální pracovníci připouštíme, že lze vykonávat naši profesi bez potřebného vzdělání, nemůžeme se divit, že nás jako profesionály neuznává ani veřejost. V této diskuzi směšujeme základní kvalifikaci pro výkon profese a kvalitní či nekvalitní výkon sociální práce. Například lékaře nebo právníky by pravděpodobně nenapadlo zpochybňovat potřebu specializovaného vzdělání v jejich oboru a diskuze o špatném nebo dobrém výkonu práce by se vedla zcela odděleně od otázky vzdělávání.

Vůbec se nejedná o to, že by bylo možné vykonávat sociální práci bez patřičného vzdělání.Diskuze se vede o tom, zda vzdělání musí být pouze a jen vysokoškolské a nebo třeba i středoškolské. Ne každý vysokoškolák má červený diplom a věnuje se zapáleně své práci…
A už vůbec si nemyslím, že když budou mít všichni sociální pracovníci v republice vysokoškolské vzdělání, dosáhnou někdy platu právníků a soukromých lékařů (nemluvím o lékařích v nemocnicích)…

Souhlasím s tím, že se tu míchá odborná kvalifikace a osobnostní předpoklady – to jsou prvky, které musí jít ruku v ruce. Dle mého názoru k výkonu profese SŠ nestačí – absolvent SŠ v 19, 20 letech právě nemá dostatečné zkušenosti a není dostatečně osobnostně vyzrálý. Na začátku profesní dráhy je člověk s „nedostatečným“ věkem neustále konfrontován i po VŠ – ze strany klientů i kolegů . Ve 19, 20 letech máme pořád ještě dost starostí sami se sebou. Zkusím to vysvětlit trochu „sociologicky“ – pořád se zapomíná na obrovskou „moc“ a dopad, který mohou naše aktivity mít na životy druhých lidí. V zásadě platí, že čím větší „újmu“ mohou profesionálové způsobit, tím větší je míra regulace profese, tím větší jsou nároky na kvalifikaci, etické směrnice apod. – je to logické? Tahat sem poslance je nesmysl – politika je hodně temný vesmír sám pro sebe, který nemá srovnání. Můžu jenom zopakovat, že tato debata je zbytečná, ve světě je dávno vyřešena – vždy se jedná o různou formu pomaturitního vzdělání. Pokud se ještě 20 let po revoluci sociální pracovníci dohadují o tak elementárních věcech, tak je to a) zoufalé, b) se nedivím, že česká SP je taková chudinka, o které nikdo nic neví a která nemá žádný hlas.

Tak dobře, přesvědčili jste mě. Souhlasím s tím, že vysokoškolák má v 25 letech po ukončení studia dostatečný přehled, vzdělání a osobnostní předpoklady k vysokému nasazení v sociální oblasti a to větší než čtyřicetiletý středoškolák s desetiletou praxí a různými formami "doškolování" … Už se k tomuto tématu nebudu vyjadřovat.

Proč ta ironie, nebo demagogie? Z příspěvků výše mám spíš pocit, že někteří diskutující vlastně neví, co chtějí, jejich argumenty jsou zmatené – důležité je pochopení ne kvalifikace, pak zase kvalifikace ano, ale stačí střední škola… Jediné, co mi z toho „vystupuje“ je odpor vůči vysokoškolákům – dokladem jsou zobecňující výroky typu „existuje vysoká škola, která vzdělává v oblasti zákona o soc. službách?“ „chybí jim pokora, schopnost empatie“, „neangažovaná magistra sociální práce či magistra vyhořelá“, „ne každý vysokoškolák se věnuje zapáleně práci“… Netuším, kde berete (myslím více diskutujících) odvahu se takto paušalizujícím a urážlivým způsobem o soc. pracovnících s vysokoškolským titulem vyjadřovat – na základě nějakých konkrétních zkušeností s konkrétními lidmi (doufám, že je to na základě zkušeností) tu útočíte na všechny vysokoškoláky. Proč? Otázka k sebereflexi, která k naší práci patří. Jinak souhlasím s ukončením debaty 🙂

[62] Paní Marie, doba jde dopředu. chápu, že máte letitou praxi, ale je třeba se stále vzdělávat. Vysoká škola, kde se učí zákon o sociálních službách určitě existuje, tak proč si nedoplníte vzdělání?

Toto tvrzení, co zde uvádíte není pravdivé. Absolvent studijního oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby má SZZ ze mimo jiné ze speciální pedagogiky, čímž splňuje požadavky pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách, aniž by si musel doplňovat vzdělání 200 hodinovým kurzem.Má také stánice ze sociálně právních předmětů, jehož součástí jsou teorie a metody sociální práce a sociální politika a další, ale pro Zákon o sociálních službách je právě důležitá ta speciální pedagogika. Vždyť i jeden velice známý zaměstnanec MPSV z odboru sociálních služeb, který často diskutuje se sociálními pracovníky o jejich problémech, vykonával jeden čas povolání sociálního pracovníka a má právě absolvovanou ZSF JU – výše uvedený studijní obor.

[36] Tak to co z většiny popisujete jsem dokázala…Pracovat, studovat VŠ, starat se o děti, doprovodit tchána na cestě poslední, starat se o nemocnou maminku…Je to velký zápřah, ale stálo to za to! Mohu dělat to, o čem jsem snila…Přeju všem odvahu- zkusit se má všechno!Marie

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Kamarádka studuje dálkové studium sociální práce v Liberci. Má bohužel teď problémy s dojížděním z Brna a tak uvažuje o přestupu na Brněnskou VŠ stejného oboru. Nevíte jestli je to možné a co by pro to měla udělat? Děkuji za odpověď.

[67] Nechci rejpat, ale pokud je dotyčná studentkou VŠ, asi by měla být schopná zjistit si toto sama a nedelegovat k tomu svou kamarádku (tím nechci shazovat vaší snahu a ochotu pomoci). Co třeba zavolat na studijní oddělení Brněnské VŠ stejného oboru a zeptat se tam?

Paní ,či slečno
Je velice smutné,že tak pohrdavý tvor bude zrovna na místě,kde je potřeba LÁSKY,LASKAVOSTI A PSYCHOLOGIE…………
Jste VŠ…….A PAK UŽ NIC……

To neni pohradvy ton, ale pekne pitomy dotaz, takze se na to neda nic normalniho odpovidat.

At znama zajde na studijni oddeleni, nebo se s nimi spoji mailem/telefonem.

Dobrý den,
ráda bych se vyjádřila k otázce sociálních pracovníků. Velmi se mi nelíbí, že nejnižším kvalifikačním předpokladem je pouze vyšší odborné vzdělání. Já sama mám Mgr., sedm let praxe a v podstatě v regionu Chomutovska nelze sehnat pracovní uplatnění. Pokud přijdete na výběrové řízení v sociálních službách se dozvíte, že Váš nadřízený bude mít SŠ. A že zde vlastně nejste žádoucí. Hamba Vám, že máte vysokou školu. Přitom mu sociální oblast naprosto uniká např. standardy kvality. Pokud v sociální oblasti někdo chce zastávat vedoucí pozici měl by mít VŠ, minimálně Bc. Nechť si všichni dostudují, aby měli přehled o tom, co všechno zná a umí jejich podřízení.

Děkuji.

Vážení ukončete prosím diskusi,
sedm let kromě toho, že mám vš učím právě lidi, kteří si na voš doplňují vzdělání. Ke kvalitnímu výkonu sociální práce jsou nutné osobnostní předpoklady vážení a také teoretický základ, ucelené vzdělání. Prosím Vás diskutujete o ničem. Sociální práce je profese jako každá jiná. Psycholog musí mít také vš, také osobnostní předpoklady, aby byl dobrým psychologem. Je to tak v každé profesi. Vy nevnímáte tento obor jako plnohodnout profesi toť vše. Vážím si Vašich zkušeností. Ale vážně je to tak, že diskuse o tom, zda vzdělání či ne je už dávno za náma. Jelikož i učím. Představte si školství je napřed před sociální prací. Abych mohla učit musím mít VŠ a pedagogické doplňkové studium. Pokud máte jen voš sociální nebo sš prostě učit nemůžete. To je jednoduchý co. Položte si otázku. Chcete např. aby Vaše dítě ošetřovala zkušená zdravotní sestra nebo lékař. Věřte mi leckterá sestřička je šikovnější než některý lékař. Jednoznačně řeknete doktor, že. Chcete aby Vaše dítě učil středoškolák. Já ne. Ale sociální pracovník může být středoškolák. Klienti si přece taky zaslouží kvalifikované pracovníky nemyslíte. Co nejdříve zaveďte min. bakalářské vzdělání na OSPOD by mělo být magisterské. Ještě já pamatuji dámy z OSPODU, které si dodnes nedoplnily ani VOŠ.

Vážená paní,
nejde o vzdělání. Z Vaší reakce je pouze jasné, že nemůžete překousnout, že ho slečna má a Vy ne. Vy z praxe si naprosto nevážíte vzdělání svých mladších kolegů, učíte je nesmyslům a zaběhnutým stereotypům, které často postrádají logiku. A hlavně strašně moc cítíte konkurenci mladších a schopnějších. To je celá holá pravda.

Vážená dámo,
která pláčete, že musíte studovat při zaměstnání v době svého volna. Představte si, že já mám vš sociální práce, sedm let praxe a díky dámám jako jste Vy a přechodnému období nemohu sehnat zaměstnání v sociální oblasti. Protože sedíte všude. Pokud se někam dostanete klacky pod nohy opravdu házíte všechny. Dámy a jako další věc. Představte si, že já jsem radši odešla do školství a dneska také musím studovat při zaměstnání mám malé dítě a vůbec nepláču. Prostě jsem schopná vysokoškolačka, která to zvládne.

Komentáře nejsou povoleny.