Stínová zpráva o stavu rasismu 2011-12

Ze závěrů Stínové zprávy o stavu rasismu v České republice vyplývá, že rasismus a předsudky jsou v české společnosti stále hluboce zakořeněny, přičemž největší problém představují protiromské nálady, které se projevují zejména v protiromských protestech a demonstracích. Přestože jak veřejnost, tak média kritizovala státní orgány pro jejich nedostatečnou reakci na zmíněné problémy, je třeba podle autorů Zprávy zmínit, že určitá krátkodobá řešení byla poměrně úspěšná.

Česká republika čelí i nadále mezinárodní kritice za nedostatečnou implementaci rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a další proti České republice, který odsoudil disproporčně vysoké zastoupení romských dětí v praktických (dříve zvláštních) školách.

Koncept inkluzivního vzdělávání byl představen v roce 2010, ke zlepšení situace však zatím nedošlo. Podle autorů Stínové zprávy je třeba vyzdvihnout významnou roli nevládních organizací, které se ve své činnosti zaměřují na boj proti rasismu a diskriminaci v různých oblastech života a částečně tak kompenzují nedostatek aktivity státních orgánů.

Podrobněji na www.helcom.cz, kde je i celý text zprávy.

1 Comment on Stínová zpráva o stavu rasismu 2011-12

Comments are closed.