Rubriky
Zprávy

Společenská zakázka a naše odpovědnost – Sociální práce 2/2008

Nové číslo Sociální práce se věnuje tématu společenské zakázky sociální práce a spolu-odpovědnosti sociálních pracovnic a pracovníků za to, jaká tato zakázka je.

Editoral Sociální práce 2/2008

Rok 2007 kypěl událostmi spojenými se sociální prací: na jaře se velmi veřejně probíral případ týraného chlapce; ještě o něco dříve navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí zřídit nový, centrálně řízený Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu; v létě se probíraly změny sociálního systému zpřísňující podmínky čerpání dávek, zejména pro nezaměstnané; v Praze se zkušebně místo peněžních dávek vydávaly poukázky.

Všechny tyto děje byly v médiích často reflektovány, získaly pozornost veřejnosti a mnoho se o nich diskutovalo. Předseda vlády napsal do novin článek o sociální práci.

Nebyl pochopitelně jediný, k těmto událostem se vyjadřovali i někteří další politici, a také odborníci, psychologové, ekonomové a jiní. Jen sociální pracovníci mlčeli. Jak tomu většinou bývá zachovali mlčení, když se hovořilo o jejich tématech, o jejich způsobech práce, o jejich klientech. O sociální práci mluvil leckdo, jen ne sociální pracovníci.

V těchto okolnostech se na podzim konala konference Hradecké dny sociální práce, kde v jednom z příspěvků zazněla kritika toho, že sociální práce nemá hlas, kterým by hovořila o svých klientech a o sobě, ve prospěch svých klientů a svůj. Také zaznělo, že se nepodílí na diskusi o tom, jaká je její společenská úloha, co od ní společnost očekává a co může sociální práce společnosti nabídnout. „Pojďme k tomu vyvolat diskuzi,“ vyzval jeden z účastníků konference, místopředseda redakční rady tohoto časopisu. Jedním z poslání časopisu je právě angažovat se ve prospěch řešení klientů prostřednictvím sociální práce a vést otevřenou, odlišnosti chápající, poučenu a věcnou diskusi. A tak čtete číslo věnované tématu společenské zakázky sociální práce a odpovědnosti sociálních pracovníků za ni. Co se očekává, že bude sociální práce dělat? Kdo tato očekávání utváří a vyjadřuje? A jak se na jejich formulaci podílí sami sociální pracovníci?

Toto číslo časopisu představuje pozvání k diskuzi o úloze sociální práce v Česku a na Slovensku a vyzývá k tomu, aby sociální pracovníci a pracovnice hledali společný hlas a naučili se jej projevovat tam, kde to vyžaduje zájem jejich klientů nebo jejich profese.

Obsah Sociální práce 2/2008

MPSV chce posílit kompetenci profesních asociací sociálních pracovníků
Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi člověkem a společností
Na formulaci veřejné zakázky má velký vliv místní komunita, shodují se sociální pracovníci
Snažím sa naplniť objednávky klientov na služby, hovorí koordinátorka združeni Návrat
Společnost sociálních pracovníků napomáhá rozvoji oboru
Profesní komora chce zvýšit prestiž sociální práce jako etablovaného profesionálního oboru
Asociácia chce prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci
V Německu je sociální práce vážený profesní stav
Činnost, kterou sociální pracovníci vykonávají, není americkou společností oceňována
Společenská zakázka a vzdělavatelé v sociální práci
V Prešove i Banskej Bystrici motivujú študentov k občianskej participácii
Společenská zakázka terénní sociální práce
Dlouhá cesta pomáhá rodinám po úmrtí dítěte nalézt cestu zpět do života
Pracovní uplatnění sociálního pracovníka – aneb Na co si dát pozor při hledání zaměstnání
Hodnota sociálního pracovníka v procesu rozhodování o příspěvku na péči
Anketa: Otazníky profesních organizací sociálních pracovníků
Fakta, vyhlášky: Definice sociální práce, § 109 ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Mezinárodní etický kodex sociální práce – principy, Etický kodex sociálních pracovníků ČR, Kompetence v sociální práci
Vyšší odborné školy vzdělávající v oboru sociální práce
Vysoké školy a obory, kterým Akreditační komise ČR udělila akreditaci pro obor sociální práce
Pohledy na věc: Co si myslí o sociální práci ministr, úředníci, odborníci i klient
V prvom rade má sociálna práca pomáhať, domnievajú sa úradníčka i sociálna pracovníčka
Kvalita v sociálních službách: Dokumentace o poskytování sociální služby – souvislosti a problémy jednoho standardu kvality v sociálních službách
L. Musil: Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu „sociální práce“¨
R. Janebová: Úvahy nad genderovým tichem aneb Je gender relevantní kategorií v sociální práci?
A další texty.

Celý obsah a ukázka z čísla (.pdf)
Web časopisu Sociální práce

Související

V. Hradecké dny sociální práce