Sociální práce / Sociálna práca s tématem rovnost příležitostí

Třetí letošní číslo časopisu Sociální práce / Sociálna práca se věnuje aktuálnímu tématu rovnost příležitostí.

V čísle vycházejí mj. tyto texty:

Zdravotně postižení zažívají diskriminaci v zaměstnání

Prípadov ageizmu pribúda a týka sa to tak žien, ako aj mužov

Jedině diskuze může vést ke zvýšení povědomí o rodové citlivosti a toleranci

Z. Kiczková, M. Szapuová: Rovnost príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti, alebo o starostlivosti ako sociálnej a politickej praxe

D. Fischlová: Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen (mzdová diskriminace podle pohlaví)

R. Janebová: Otázky moderní feministické sociální práce: emancipatorní nebo genderově specifická sociální práce?

J. Dolista: K podpoře důstojnosti člověka v terminálním stadiu

V. Weisskircher: Ako z Fempowermentu profitujú ženy s nízkou kvalifikáciou a firmy v Rakúsku

Více informací najdete na www.socialniprace.cz.