Sjednoťte systém péče o ohrožené děti, vyzývá platforma pro práva dětí

Vteřina poté, nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, společně s dalšími organizacemi zaslali předsedovy vlády otevřený dopis, v němž vyzývají k naplnění závazku sjednotit systém péče o ohrožené děti. K tomu se vláda zavázala v Národní strategii ochrany práv dětí už v roce 2012.

Signatáři upozorňují na to, že Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, která zajištění péče o ohrožené děti tříští mezi několik rezortů.

Poskytování služeb ohroženým dětem a rodinám je v současnosti upraveno nejméně čtyřmi zákony, které tuto agendu dělí mezi ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví.

Tato skutečnost v konečném důsledku vede k tomu, že český systém péče o ohrožené děti stále staví na velkém počtu odebíraných dětí a zcela nepřiměřeném nadužívání ústavní péče. Jeho účinná transformace je přitom vyloučená, dokud pomoc ohroženým dětem bude vycházet z rozdílných koncepčních přístupů jednotlivých ministerstev, jakož i rozdílných způsobů financování, plánování rozvoje a řízení.

Nedodržované závazky

Vláda se opakovaně ve svých strategických dokumentech zavazuje ke sjednocení a transformaci systému péče o ohrožené děti již od roku 2009, konkrétní kroky v tomto směru však dosud podniknuty nebyly a v současnosti dokonce zaznívají i velmi znepokojivé hlasy, že tomu tak nebude ani v blízké budoucnosti.

Věcný záměr zákona o podpoře rodin, ochraně práv dětí a náhradní rodinné péči, který by s sebou přinesl právě žádoucí sjednocení systému, měl být předložen v červnu tohoto roku, ale nestalo se tak. Jeho zpracování se v čase neustále odsouvá a nyní mezi odbornou veřejností panuje obava, že nakonec nebude zpracován vůbec.

Ne všechna příslušná ministerstva se totiž s myšlenkou sjednocení ztotožňují a vyjadřují ochotu v tomto směru vzájemně spolupracovat.

„Na kulatém stole, který Vteřina poté pořádala v květnu tohoto roku, sice ze strany zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaznívaly rozdílné postoje k problematice sjednocení systému, obě ministerstva však vyjadřovala ochotu spolupracovat a hledat kompromis, který chtěla společně s dalšími příslušnými ministerstvy stvrdit v memorandu o spolupráci, uvedl Michal Ďorď, PR a advocacy officer Vteřiny poté.

„To sice vzniklo, avšak dosud nebylo podepsáno a není jisté, že podepsáno bude. Navíc se k nám postupně dostávají informace, že ministerstvo školství začíná připravovat vlastní proces transformace.

Rozhodně nechceme zpochybňovat potřebu transformace ústavních zařízení pro děti, ale současně bychom chtěli důrazně upozornit na to, že pokud nedojde ke sjednocení systému, Česká republika se jen těžko vypořádá s neduhy systému péče o ohrožené děti, které si tento s sebou nese jako dědictví přežité minulosti,“ dodal Ďorď.

Další generace ústavních dětí?

Otevřený dopis tak vyzývá premiéra a příslušné ministry k tomu, aby dodrželi své závazky a do konce tohoto roku předložili jasnou koncepci sjednocení služeb pro ohrožené dětí, včetně návrhu jejího legislativního řešení.

„Je potřeba, aby oslovení členové vlády přijali otázku sjednocení systému jako součást své politické odpovědnosti a začali v tomto směru důsledně činit zcela konkrétní kroky. S nimi navíc nesmí otálet, protože s blížícími se volbami hrozí, že nezbytné sjednocení bude opět odsunuto na neurčito.

A v mezidobí tu budou zcela zbytečně odrůstat další generace ústavních dětí, které by mohly při dostupnosti podpory zůstat ve vlastní rodině anebo být alespoň umístěny do rodiny náhradní,“ dodal Radek Laci, výkonný ředitel Vteřiny poté.

Celé zdění otevřeného dopisu zde.