Rubriky
Zprávy

Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?

In-IUSTITIA, o.p.s. vydala publikaci Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá. Jedná se o první odbornou publikaci určenou primárně sociálním pracovnicím a pracovníkům, která se týká problematiky řešení sexuálního násilí.

Sexualni nasili - Proc se nikdo nepta - obalka

Jádro publikace tvoří příspěvky věnované možnostem pomoci lidem, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin (ženy pracující v sexbyznysu, lidé z etnických a menšinových skupin, lidé z LGBT komunit, lidé s postižením a další).

V roce 2014 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) publikovala zjištění celoevropského výzkumu o násilí na ženách, kterého se zúčastnilo 42 tisíc žen ve věku od 18 do 74 let.

Dle výzkumu zažilo v Evropě od svých 15 let nějakou formu sexuálního násilí 11 % žen, 5 % žen má zkušenost se znásilněním.

V České republice má po patnáctém roce věku zkušenost s fyzickým anebo sexuálním násilím, jak ze strany partnerů, tak ze strany jiných lidí, 32 % žen.

Klientky a klienti se se svými zkušenostmi a potřebami, které vznikly v důsledku prožitého sexuálního násilí, zpravidla na sociální pracovnice a pracovníky neobracejí.

Ani personál sociálních služeb téma sexuálního násilí ve většině případů v praxi sám neotvírá. Specifická situace lidí z marginalizovaných skupin a jejich potřeby v případech, kdy se stanou obětí sexuálního násilí, nejsou předmětem odborné diskuse.

Doporučení pro sociální práci

Autorky a autoři příspěvků v publikaci uvažují o roli a možnostech sociální práce a dalších institucí v úsilí o skončení sexuálního násilí. Ptají se a také nabízejí odpovědi.

Příspěvky jsou doplněny doporučeními, jak z pozice pomáhající profese v případném – a velice pravděpodobném – kontaktu se ženou, která zažila sexuální násilí, postupovat.

V publikaci čtenář či čtenářka nalezne také informace o specifických potřebách lidí, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin.

Pomoc lidem, kteří zažili sexuální násilí, musí mít multidisciplinární charakter. O multidisciplinaritu pojetí zpracovávaného tématu usiluje též anoncovaná publikace. Praktická doporučení spolu s nejnovějšími odbornými poznatky zpracovali autoři a autorky z různých odborů – sociální práce, právo, medicína či psychologie – kteří mají praktické zkušenosti z pomoci lidem, kteří sexuální násilí prožili.