Rubriky
Zprávy

S kým veřejná správa konzultuje sociální oblast?

„Úřady, které připravují právní předpisy a jiné regulace, mají možnost si vybrat a oslovit nevládní organizace, jakožto představitele zainteresovaných stran, a projednat s nimi připravované materiály, které se týkají jejich působnosti.“ Kdo reprezentuje sociální oblast?

Ministerstvo vnitra zveřejňuje na internetu databázi konzultujících organizací – seznam nevládních organizací působících v nejrůznějších oblastech a kontaktů na jejich zástupce.

Orgány státní správy se na ně mohou obracet, pokud potřebují konzultovat legislativní a další materiály.

Zde jsou organizace pro některá sociální témata:

Přehled všech témat naleznete zde.