Rovné šance romských žáků ušetří státu desítky miliard ročně

Podle koalice nevládních organizací Společně do školy by vznikající vláda neměla v programovém prohlášení zapomenout na rovné šance romských žáků.

Diskriminace romských žáků na základních školách, kterou nedávno potvrdila Česká školní inspekce a v oficiálním stanovisku i ombudsman Otakar Motejl, totiž nepřestavuje jen problém právní a sociální.

Pokračující segregace romských žáků do škol pro děti s mentálním postižením znamená také miliardové ztráty pro celou českou ekonomiku – Světová banka je vyčíslila na nejméně 16 miliard ročně.

Právní a ekonomické aspekty

K zařazení tématu rovných šancí romských žáků do Programového prohlášení nové vlády vyzvala lídry ODS, TOP 09 a VV na dnešní tiskové konferenci koalice „Společně do školy”.

Koalice 15 nevládních organizací představila právní a ekonomické důvody svého apelu a vyjádřila naději, že je v období škrtů a úspor ve státním rozpočtu představitelé jednajících stran vyslyší.

Podle koalice totiž může stát na ukončení diskriminace romských žáků vydělat až desítky miliard korun ročně.

Koalice Společně do školy přitom čerpá ze zprávy Světové banky, která analyzovala náklady státního rozpočtu spojené s vysokou nezaměstnanosti a nízkými platy sociálně vyloučených Romů.

Ztracených 16 mld. ročně

Tyto náklady dosahují podle zprávy z roku 2009 nejméně 16 miliard korun ročně, koalice se ale domnívá, že ve skutečnosti mohou být až dvojnásobné.

„Pro investice do sociálního začleňování Romů zejména prostřednictvím vzdělávání existuje pádný ekonomický důvod” – Světová banka

Světová banka totiž vycházela z výrazně podhodnocených údajů o počtu sociálně vyloučených Romů.

Zpráva SB také výslovně uvádí, že „pro investice do sociálního začleňování Romů zejména prostřednictvím vzdělávání existuje pádný ekonomický důvod”.

Diskriminace stále trvá

Koalice zároveň upozornila, že více než dva roky pro rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který vyslovil diskriminaci romských žáků, nedoznalo postavení romských žáků zásadních změn.

„Neexistuje oprávněný důvod, kterým by bylo možno odůvodnit vysoké procento romských dětí doporučených ke vzdělávání do základní školy praktické” – Veřejný ochránce práv

To potvrzuje i nedávné šetření České školní inspekce – z údajů ČŠI vyplývá, že v některých krajích tvoří romské děti více než polovinu žáků s diagnózou lehkého mentálního postižení.

Segregační praxi v základních školách současně označil za diskriminační i ombudsman Otakar Motejl.

V jeho stanovisku z dubna 2010 se uvádí, že „neexistuje oprávněný rozlišující důvod, kterým by bylo možno odůvodnit nepřiměřeně vysoké procento romských dětí doporučených ke vzdělávání do základní školy praktické”.

Kosmetické změny

Vážné znepokojení je podle zástupců koalice na místě i proto, že transformace bývalých zvláštních škol, jíž školský zákon z ledna 2005 předpokládá, na drtivé většině (83 %) těchto škol dosud neproběhla nebo měla pouze kosmetický charakter.

Naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva a transformace těchto škol tak budou úkolem nové vlády.

Mezi prvními kroky nové vlády by pak podle koalice Společně do školy neměla chybět připravená novelizace legislativy, mediální kampaň zaměřená na předsudky majoritní veřejnosti a zavedení roční povinné předškolní docházky, které by pomohlo řešit žalostnou dostupnost mateřských škol.

I v tomto ohledu koalice odkazuje na dokument Světové banky, jenž doporučuje zaměřit se na předškolní věk znevýhodněných a diskriminovaných dětí.