Rubriky
Zprávy

Říjen 2014

Podle průzkumu Armády spásy se až 57 % žen ocitlo na ulici kvůli neschopnosti hradit náklady bydlení, 26 % z důvodu partnerských či rodinných problémů (z čehož celých 19 % žen čelilo partnerskému násilí). Podle průzkumu až 62 % žen se přes svou zoufalou situaci stará i o své děti. U 12 % žen jsou děti v péči příbuzných (u otce, prarodičů) a každé čtvrté dítě (26,3 %) končí v náhradní péči (v dětském domově, adopci, pěstounské péči).

Pokud lidé bez domova dostanou od státu byt, jsou schopni si ho udržet a odrazit se ode dna. Ukazuje to průzkum sociálních projektů v pěti evropských městech. Autoři studie zkoumali pět programů sociálního bydlení v Amsterdamu, Glasgowě, Budapešti, Kodani a Lisabonu. Šanci na vlastní bydlení zde dostali lidé závislí na alkoholu a drogách či s psychickými potížemi, kteří skončili na ulici. Sledovali téměř 200 lidí. V Amsterodamu si dokázalo přidělený byt dlouhodobě udržet 97 procent lidí bez domova. V Kodani se díky bydlení ode dna odrazilo 94 procent lidí, v Glasgowě 93 procent a v Lisabonu 79 procent.

* * *

Valná většina lidí bez domova, kteří získali záhy byt, si ho dokázala udržet a odrazit se ode dna. Úspěšnost v různých místech Evropy dosahovala víc než 80 procent, někde činila až 97 procent. Ukázal to evropský výzkum, který se zaměřil na model pomoci „housing first“ neboli „nejdřív bydlení“.

* * *

Jeden z nejstarších a největších českých ústavů pro postižené má před sebou poslední rok existence. Klienti ústavu Marianum se postupně stěhují do takzvaných chráněných bytů. Zánikem tohoto ústavu, který patří Kongregaci Dcer Božské Lásky, vrcholí přeměna systému poskytování pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Úřad reaguje na současné standardy, které minimalizující zavírání lidí do uzavřených ústavů.

* * *

Vláda přidá 335 milionů na financování sociálních služeb (.pdf).

* * *

Kraje budou mít od ledna přesně stanovený podíl z objemu peněz, který stát poskytne na sociální služby. Peníze tak už nebude poskytovatelům sociální péče posílat ministerstvo práce a sociálních věcí. Předpokládá to vládní novela o sociálních službách, kterou dnes beze změn schválil Senát. Normu ještě dostane k posouzení prezident.

* * *

Obce musí nově doplácet na sociální služby, některé proto zaniknou. Od roku 2015 začne platit nová metodika Jihomoravského kraje. „V ní stojí, že obce musí přispívat dvacet procent nákladů na služby sociální prevence a pět procent na odborné sociální poradenství,“ řekla Pavlína Dvořáková z Oblastní charity Blansko.

* * *

Počet obětí domácího násilí, které se s prosbou o pomoc obrátí na organizaci Rosa, bude letos zřejmě vyšší než loni. Zatímco v roce 2013 hledalo podporu 240 nových klientek, za prvních devět měsíců letošního roku jich bylo už 230. Nově se mohou objednat na konzultaci na poradenské pracoviště v Praze 2, které dnes bylo slavnostně otevřeno.

* * *


Hospodářské noviny navštívily Domov bez zámku.

* * *

MPSV zřídilo pracovní skupinu pro řešení detencí v sociálních službách. Expertní pracovní skupina vedoucího oddělení pro uplatňování lidských práv v sociálních službách funguje od 16. června 2014. Tato pracovní skupina bude působit do června 2015. Skupina má za úkol definovat podmínky detence v sociálních službách a
blíže specifikovat procesně právní [podmínky].

Za vyjevení této dosud utajované skutečnosti vděčíme odpovědi na dotaz (.pdf) podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

* * *

Poskytovatel sociálních služeb Vyšší Hrádek v Brandýse nad Labem u Prahy zrušil ústav sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Asi 90 klientů ústavu přešlo do bytů se službou chráněné bydlení nebo domovů pro osoby se zdravotním postižením, o které budou dále pečovat asistenti.

Dále k tomuto významnému tématu:
V úterý 30. 9. 2014 jsme definitivně a se vší slávou uzavřeli dveře ústavní budovy v Piaristické ulici

* * *

Ústavní bydlení je pro Domov Jeřabina v Pelhřimově pomalu minulostí, klienti dostali od kraje Vysočina pěkné domky. Tento týden předal Kraj Vysočina klientům Domova Jeřabina dva rodinné domky na pelhřimovské adrese. Domky disponující čtyřmi domácnostmi v rodinné zástavbě na okraji Pelhřimova mají být už od pátku novým domovem pro dvanáct klientů Ústavu sociální péče v Těchbuzi.