Registrace britských sociálních pracovníků

1.dubna 2005 začne pro britské sociální pracovníky nová éra: aby mohli vykonávat své povolání, musí u příslušného úřadu získat registraci. Žádost o ni obsahuje několik desítek stran, prověřuje pracovníkovo vzdělání, zkušenosti a dovednosti a platí se za ni třicet liber. Úspěšní žadatelé získají časově omezenou registraci a ocitnou se ve veřejném registru sociálních pracovníků.

Cílem je zaručit odbornost pracovníků a zvýšit důvěryhodnost vysmívané a zatracované profese. Zájem samotných sociálních pracovníků získat registraci ovšem není takový, jak si autoři nového systému představovali: ještě v listopadu 2004 o ni žádala pouze menšina dosavadních pracovníků, schválení registrace přitom trvá i několik měsíců.

Celý proces zajišťují čtyři úřady: General Social Care Council (Anglie), Scottish Social Services Council (Skotsko), Northern Ireland Social Care Council (Severní Irsko) a Care Council for Wales(Wales).
Jedním z hlavních kritérií při posuzování žádostí o registraci je, zda pracovník splňuje Zásady dobré praxe (Code of Practice). „Ačkoli na místní úrovni s nimi již většina zaměstnavatelů pracuje, nyní jsou takové standardy poprvé zavedeny celostátně,“ čteme v jejich úvodu. „Naším záměrem je potvrdit standardy požadované v sociální práci a ujistit se, že sociální pracovníci si jsou vědomi, jaké profesionální standardy od nich očekávají zaměstnavatelé, kolegové, uživatelé sociálních služeb, pečovatelé a veřejnost. Zásady dobré praxe (Code of Practice) představují povinnosti zaměstnanců, jimiž můžeme regulovat činnost sociálních pracovníků. Úřady budou posuzovat případy profesionálního selhání na základě těchto standardů a rozhodovat tak, zda sociální pracovník registrován zůstane či nikoliv.
Předpokládá se, že zaměstnavatelé se budou těmito standardy řídit, budou podporovat sociální pracovníky při jejich naplňování a zároveň patřičně reagovat v případě, kdy zjistí, že naplňovány nejsou.
Zásady dobré praxe (Code of Practice) reflektují existující dobrou praktickou činnost a předpokládáme, že sociální pracovníci a zaměstnavatelé v nich rozpoznají ty standardy, kterými se již ve své praktické činnosti řídí.“

Souvisejici: Zásady dobré praxe (Code of Practice)