Rubriky
Zprávy

Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly

Sociální práce od listopadu 89 postupuje k posilování úlohy pomoci oproti kontrole klientů: ve výuce a praktickém využívání nových metod práce, ve standardech kvality sociálních služeb, v komunitním plánování sociálních služeb a naposledy v posílení individuálních voleb a odpovědnosti uživatele zákonem o sociálních službách.

Stejná norma ovšem obsahuje prvky, které zvyšují kontrolní úlohu sociálních pracovnic a pracovníků. Jde o první krok na zpáteční cestě ke kontrole, po níž se dále vydávají současné návrhy na reformu sociálního systému.

Přednáška Milana Šveřepy. První ze série přednášek IV. Hradeckých dnů sociální práce.

Vývoj sociální práce spočívá v postupném střídání období, kdy převládá jedno pojetí nad druhým, v jejich prolínání, vzájemném obohacování, vstřebávání vnějších vlivů.

Těžko to vnímat jako evoluci, souvislý pohyb s vnitřním řádem. Pro sociální pracovnice je to spíše pobyt v odstředivce, jež neustále mění otáčky. Jednou přidá, jindy ubere; jednou velí ukázňovat, jindy podporovat. V této odstředivce se odehrává sociální práce, vztah mezi klientkami a sociálními pracovnicemi.

Jsou-li otáčky mírné, sociální pracovnice kmitají pomaleji, opisují kratší kruh, mají na svou práci a klientky více času, častěji se s nimi potkají. Přitvrdí-li se, ocitá se sociální pracovnice ve větším a rychlejším kole, s klientkou se potká zřídkakdy a jen tak kolem ní proletí. Pedál odstředivky ovládá společnost, v níž sociální práce působí.

Celý text přednášky Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly ZDE (.pdf)

Na základě této přednášky vzniklo tématické číslo časopisu Sociální práce – Společenská zakázka a naše odpovědnost.

Na přednášku navazuje rozhovor Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi klientem a společností.

Hradecké dny sociální práce

V. Hradecké dny sociální práce

Loňský ročník

Milan Šveřepa: Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly
Radka Janebová: Moc a autorita: genderové hledisko
Regina Babická: Pomoc a kontrola v nízkoprahových službách pro děti a mládež
Lenka Vavrinčíková: Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog

Rozhovor

S Martinem Smutkem o Hradeckých dnech sociální práce

Sociální revue je mediální partner V. Hradeckých dnů sociální práce.