Rubriky
Zprávy

Ratolest Brno poskytuje příležitost matkám a dětem v ubytovnách

Příležitost pro matky a děti na ubytovnách je projekt organizace Ratolest Brno. Během roku a čtvrt budou sociální pracovnice docházet na ubytovny, kde budou pracovat s matkami a dětmi v nepříznivé životní situaci na zvýšení informovanosti o jejich právech a podporovat je k řešení jejich nepříznivé životní situace. Dětem budou nabízeny předškolní a volnočasové aktivity.

Matky žijící na ubytovnách zažívají nerovnost příležitostí nejen jako výsledek tradičního uspořádání rolí mezi muži a ženami, ale také z důvodů plynoucích ze života v sociálně vyloučené lokalitě nebo své etnické příslušnosti.

Mezi charakteristické znaky sociálně vyloučené lokality patří nezaměstnanost, nízké příjmy, odkázanost na sociální dávky, dluhy, početné rodiny, izolace od okolí a nedostatečný přístup ke službám, pocity deprivace a rezignace z této situace.

„I přes rekvalifikace se matkám často nedaří najít práci. Ztrácí motivaci k hledání, rezignují také na svá další práva,“ říká Michaela Píšová, vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež Pavlač. „Děti vyrůstající v tomto prostředí přebírají pasivní postoje, nejsou pozitivně motivovány ke vzdělávání, díky čemuž klesají jejich budoucí šance na získání zaměstnání a stabilního příjmu.“

Sociální pracovnice Ratolesti Brno budou informovat matky a děti o jejich právech, posilovat a motivovat je k samostatnému řešení jejich nepříznivé životní situace. Dále budou sociální pracovníci informovat laickou i odbornou veřejnost o problematice rovných příležitostí matek v sociálně vyloučených lokalitách, na ubytovnách a podporovat uvědomělost a angažovanost veřejnosti ve věcech, které se dějí v jejím okolí.