Publikace ke standardům kvality

V projektu Systém kvality v sociálních službách vzniklo několik příruček, letáků a publikací k tématu zavádění standardů kvality sociálních služeb.

Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb.

Proběhlo osm setkání, kde byla příležitost pro zúčastněné diskutovat současné pohledy v dané oblasti standardů kvality sociálních služeb. Následně odborné týmy pracovaly na vytvoření jednotlivých kapitol Výkladového sborníků pro poskytovatele.

Cílem publikace je popis tématických oblastí ze Standardů kvality sociálních služeb. Autoři se snažili poukázat na souvislosti jednotlivých standardů kvality, a také na současnou právní úpravu sociálních služeb. Součástí textů jsou příklady z praxe poskytování sociálních služeb.

Publikace je v současnosti připravena k tisku, k dispozici bude v lednu 2009. Ke stažení na internetových stránkách www.mpsv v sekci sociální služby bude od ledna 2009.

Standardy kvality sociálních služeb – Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele vznikla s cílem přiblížení Standardů kvality sociálních služeb srozumitelnou formou uživateli sociálních služeb, jeho rodině, popřípadě dalším pečujícím osobám.

V úvodu je přiblížen čtenáři přínos zákona o sociálních službách. Dále pak následuje stručný výkladový slovníček pojmů. Základním obsahem publikace je popis jednotlivých Standardů kvality sociálních služeb.

Publikace vyšla v nákladu 10 000 kusů v červenci 2008. V průběhu srpna 2008 byla distribuována prostřednictvím krajských úřadů a je ke stažení na internetových stránkách www.mpsv.cz.

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí byl spolufinancován prostřednictvním Evropského sociálního fondu.

Čtěte také

Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvality