Profesní komora sociálních pracovníků byla hlavním tématem semináře v Poslanecké sněmovně

  • „Seminář nás utvrdil v názoru, že sociální pracovníci novou právní úpravu očekávají a že jsou připraveni převzít odpovědnost za svou profesi,“ říká David Pospíšil z MPSV
  • Ministerstvo má předložit věcný záměr zákona o sociálních pracovnících do konce června 2015.

Další příležitost vyjádřit se k budoucí profesní komoře měli sociální pracovníci na semináři, který se konal pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Seminář se uskutečnil 3. března 2015.

„Seminář plynule navázal na předchozí aktivity ministerstva v oblasti veřejné debaty a konzultací k tzv. profesnímu zákonu. Při odhadovaném počtu 12 500 sociálních pracovníků v rámci celé republiky mohu říci, že se již přímo aktivně zapojilo minimálně 15 procent z nich,“ konstatovala Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí. „Nedávné mediálně velmi diskutované kauzy svědčí o aktuálnosti diskuse k tématu nositele odbornosti a etických norem v sociální práci,“ pokračuje Jentschke Stőcklová.

Na semináři dostali prostor pro vyjádření přednášející různých názorů. Vedle příspěvku předkladatelů budoucího věcného záměru zákona  se o zkušenosti ze Slovenska podělil jeden ze spoluautorů návrhu tamní právní úpravy Andrej Mátel z Ústavu sociálnej práce Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Prostor pro prezentaci dostali zástupci stávajících profesních sdružení sociálních pracovníků, zástupci neziskových organizací i sociální pracovníci z praxe.

„Seminář nás utvrdil v názoru, že sociální pracovníci novou právní úpravu očekávají a že jsou připraveni převzít odpovědnost za svou profesi,“ doplňuje David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV.

„Je důležité mít na paměti, že jde především o klienty, ochranu jejich důstojnosti, o naplňování jejich sociálních práv a ochranu před poškozováním neprofesionály. Současně je důležitý i etický rozměr výkonu sociální práce. Dohled nad dodržováním etických principů nemůže přebírat stát ani občanské sdružení, musí se jednat o pružný systém, který dokáže reagovat na aktuální problémy české společnosti,“ uzavírá Pospíšil.

Dle schváleného Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 má ministerstvo předložit Vládě ČR věcný záměr zákona o sociálních pracovnících, v jehož principech je ukotven vznik veřejnoprávní profesní komory, do konce června 2015.

Diskuse, které se vedou a ještě budou vést, se dále budou věnovat konkrétní podobě, jakou by měl nebo mohl mít již návrh paragrafovaného znění.

Zásadní pro naplnění očekávání a minimalizaci rizik v souvislosti s fungováním profesní komory je včasná a kvalitní příprava fungování profesní komory a spolupráce všech dotčených subjektů, stejně jako sladění s dalšími připravovanými novelami či právními úpravami v sociální oblasti.

Zdroj: MPSV

K tématu a tomu, jak moc sociální pracovníci komoru chtějí:

Profesní komora zvýší skupinové sobectví v sociální práci