Probační domy přispějí ke snížení recidivy

Náměstek Ministerstva spravedlnosti Vladimír Zimmel navštívil neziskovou organizaci Nová Šance v Ostravě – Kolbově, jejímž posláním je poskytování pomoci osobám po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem společného setkání bylo seznámení se s činností v oblasti resocializační péče osob propuštěných na svobodu a získání nových poznatků pro přípravu konceptu probačních domů.

„Možnost seznámit se s praktickou činností azylového domu Nová šance v oblasti postvězeňské péče bylo velmi přínosné a inspirativní pro konkrétní přípravu projektu probačních domů.

S některými klienty jsem měl možnost hovořit o jejich prvních dnech po propuštění z výkonu trestu, o zkušenostech, které je provází při začleňování do společnosti.“ uvedl náměstek úseku trestní politiky Vladimír Zimmel.

Probační domy

Ministerstvo spravedlnosti ČR společně s Probační a mediační službou připravuje v letošním roce novou strategii, která se zaměří na snižování nárůstu recidivy odsouzených. Jedním z projektů, který by měl pomoci řešit tuto situaci je koncept takzvaných probačních domů.

Probační domy by měly být určené klientům po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Klienti probačních domů by mohli získat a osvojit si pracovní návyky nebo stabilní zaměstnání, doplnit si vzdělání nebo možnost rekvalifikace.

Probační domy budou pomáhat nejen osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ale i plnit ochrannou funkci společnosti před recidivou a bezdomovectvím.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti